حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

10 میزان 1399

حکومت ها در تعامل حسنه با جهان

حکومت ها در تعامل حسنه با جهان، می توانند بهتر پیش روند، به ملت خود خدمت کنند، اقتصاد را بهتر سازند، امنیت را تامین کنند

10 میزان 1399

لطف کنید داغ ننوشید

چند وقت پیش همراه دوستانی بودم و شخصیت های را که از طرف رئیس جمهور اشرف غنی به کابینه معرفی شده بود را سخت مورد

10 میزان 1399

اول نمره کانکور

به خانم شمسیه فرزند محمد نسیم بابت کسب مقام اول در کانکور ۱۳۹۹ افغانستان تبریک عرض می دارمخانم ها با موفقیت های خویش می

10 میزان 1399

شعار های مرگ بر مجاهدین

شعار های مرګ بر مجاهدین و مرګ بر طالبان امروز توسط برخی ها سرداده شد، به مسخره ګرفتن پکول که اکثر مردم کشور چه مجاهد

10 میزان 1399

پیام تبریکی

به محترم مولانا عبدالقدیر اولس دری برای کسب عالی ترین مقام در بین دومیلیون و پنچصد هزار شرکت کننده کانکور سرتاسری علوم دینی وفاق المدارس

10 میزان 1399

چند سال قبل با اجازه ای رئیس جمهور و ادارات مربوطه اجازه

چند سال قبل با اجازه ای رئیس جمهور و ادارات مربوطه اجازه خرید یونیفورمها را ګرفت، در بین کمپنی های شرکت کننده داوطلب توانست

10 میزان 1399

اشاره ایالات متحده امریکا

اگر توجه کرده باشید متاسفانه تاحال اشاره ایالات متحده امریکا در رابطه به سبوتاژ کردن پروسه صلح همیشه بسوی حکومت افغانستان بوده. و طرف

2 میزان 1399

د هر هیواد وګړی پخپل تاریخ ویاړی ،

د هر هیواد وګړی پخپل تاریخ ویاړی ، کوشش هم دا کوی چی خپل تاریخ په ښه توګه بیان او راتلونکی نسلونه پری خبر کړی.

26 سنبله 1399

در مدیریت بحران های بین الملی در رابطه به بحران ،خشونت و مدیریت آن چیزهای مفیدی خواندیم .

وقتی بحران بروز می کند،روابط طرفین کاهش می یابد،و معلومات از وضعیت نیز برای طرفین مشکل می شود. در این شرایط دو عنصر زمان و