حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

هیات رهبری جمعیت اسلامی

دیدار با رهبر محترم جمعیت اسلامی افغانستان آقای صلاح الدین ربانی و صحبت پیرامون پروسه صلح .