حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

تفکر

تفکر معنی زیبایی بر زندگی میبخشد.

سلام علیکم

19 حمل 1400

Masoud sediqi

3 حوت 1399

سلام علیکم محترم حکمتیار صاحب میخواهم شخصی همرای تان گپ بزنم

Behrooz

30 دلو 1399

در قلبم جای داری

13 جدی 1399