حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

اختریز ملاقاتونه 5 داختر

عاشق الله صافی یم لغمان ولایت ایران کیم

2 اسد 1398

ایا موگه باطیل هستو چی زموگ صوال ته جواب تر اکوی