حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

مجاهدین د دی خاوری اصلی وارثین دی.