حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

دریمه ورځ

د اختر دریمه ورځ ۱۳۹۸ د حزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی حکمتیار سره د افغان ولس مینه او اختر مبارکی