حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

دویمه ورځ

د کمکی اختر دویمه ورځ ۱۳۹۸ حزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی حکمتیار سره د ولس مینه او د کمکی اختر مبارکی