حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

اخترلمونځ

دحزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی ګلبدین حکمتیارد کمکی اختر د لمانځه انځورونه ۱۳۹۸ غبرګولی