حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

دیدار امیرحزب اسلامی جناب انجنیرگلبدین حکمتیار با سفیرروسیه مقیم کابل

دیدار امیرحزب اسلامی جناب انجنیرگلبدین حکمتیار با سفیرروسیه مقیم کابل