حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

کتاب ها

13 دلو 1398

بايبل د قرآن په رڼا كي

آيا بايبل همغه كتاب دئ چي پر عيسى عليه السلام نازل شوى؟!!

13 دلو 1398

آيا عيبى در قرآن يافته اند؟

پاسخهاى دقيق و علمى به ادعاهاى واهى تناقض در قرآن

13 دلو 1398

انفاق و ايثار در قرآن

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم مقدمه در صفوف مجاهدين در پهلوي خوبيها و شايستگي هاي زياد؛ مشكلاتي نيز وجود دارد كه نمى توان آنرا ناديده گرفت، لازم است بر آن اعتراف

13 دلو 1398

انبياوو باندي ايمان

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم                    د ناشر مقدمه د اللّٰه تعالى د پېرزوينو ممنون يو چي موږ ته ئې د يوه بل ښكلي او په زړہ پوري كتاب د خپرولو

11 حوت 1397

حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن تفسير سوره المنافقون: حكمتيار

قرآن؛ اين مشعل تابنده و فروزان هدايت، آنگاه كه در مورد "انسان" به بحث مى پردازد؛ چهار نمونه "سيرت انسانى" را ترسيم نموده، جلو مخاطب خود قرار

11 حوت 1397

اسرار نماز كليد قرآن و عروج روح : حکمتیار

بسم الله الرحمن الرحيم عرض ناشر نشريه ميثاق ايثار كه در عمر كوتاه خود افتخار نشر تعداد زيادى از مقاله ها، مضامين، تحليل ها و طرحهاى مهم و سازنده را در

11 حوت 1397

لمونځ او اسرار ئې : حکمتیار

لمونځ ترټولو مهم او ستر عبادت دئ، په اسلام كي تربل هر عبادت پر لمانځه زيات تأكيد شوى، هومره تأكيد چي پرېښودل ئې له اسلام د وتلو