حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

کتاب ها

11 حوت 1397

حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن تفسير سوره المنافقون: حكمتيار

قرآن؛ اين مشعل تابنده و فروزان هدايت، آنگاه كه در مورد "انسان" به بحث مى پردازد؛ چهار نمونه "سيرت انسانى" را ترسيم نموده، جلو مخاطب خود قرار

11 حوت 1397

اسرار نماز كليد قرآن و عروج روح : حکمتیار

بسم الله الرحمن الرحيم عرض ناشر نشريه ميثاق ايثار كه در عمر كوتاه خود افتخار نشر تعداد زيادى از مقاله ها، مضامين، تحليل ها و طرحهاى مهم و سازنده را در

11 حوت 1397

لمونځ او اسرار ئې : حکمتیار

لمونځ ترټولو مهم او ستر عبادت دئ، په اسلام كي تربل هر عبادت پر لمانځه زيات تأكيد شوى، هومره تأكيد چي پرېښودل ئې له اسلام د وتلو