حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

مقاله

test
26 سنبله 1399

آسمانی که نه آفتابی در آن است نه ماه و ستاره ای

آسمانی که نه آفتابی در آن است نه ماه و ستاره ای تاریکی که در آن نور از هر سو رخ بربسته نه جهانی را

test
26 سنبله 1399

مواصفات رهبری

باری کتابی را در رابطه به مواصفات رهبری می خواندم، نویسنده زحمت کشیده مواصفات رهبر را با توجه به مواصفات پیامبران از قرآن کریم به

test
26 سنبله 1399

ضعف حکومت درمدیریت بحران کنونی

همانطور که اشاره کردیم حکومت توانایی مدیریت وضعیت کنونی را با توجه به اصول مدیریت بحران ندارد، شرایط به نفع آن نبوده و ګذشت زمان

test
26 سنبله 1399

مخالفت رهبران با لیست شورای مصالحه

برخی از رهبران و شخصیت های برجسته با لیست اعلان شده مخالفت کردند، شاید تصمیم بر آن ګیرند تا هیئت های جداګانه را از

test
26 سنبله 1399

مدیریت بحران ها

برای مدیریت بحران اصولی را در‌کتاب مدیریت بحران‌های بین الملل به تالیف محمود واعظی ذکر کرده اند، اما آیا حکومت می تواند از این اصول

test
26 سنبله 1399

نقاط ضعف حکومت عدم روابط حسنه با سیاسیون

من یکی از نقاط ضعف حکومت را عدم روابط نیک با منطقه و همسایګان می دانم و اینکه نتوانسته سیاست خارجی مستقل داشته بلکه وابسته

test
26 سنبله 1399

در مدیریت بحران های بین الملی در رابطه به بحران ،خشونت و مدیریت آن چیزهای مفیدی خواندیم .

وقتی بحران بروز می کند،روابط طرفین کاهش می یابد،و معلومات از وضعیت نیز برای طرفین مشکل می شود. در این شرایط دو عنصر زمان و