حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بیوگرافی حبیب الرحمن حکمتیار

بازگشت
19 جدی 1397           
حبیب الرحمن حکمتیار فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای ګلبدین حکمتیار در سال ۱۹۸۸ به دنیا آمد، تحصیلات ابتدایی خویش را از کیمپ شمشتو واقع در پیشاور پاکستان آغاز کرد، مدتی کمی به مکتب در آنجا رفت ، به دلیل سفر های مداوم پدرش آقای حکمتیار درس هایش را تا صنف شش در جلال آباد،کابل،چهارآسیاب، لغمان، سپینه شګه و.. ادامه داد، بعد از حاکمیت طالبان بر کشور به ایران سفر کردند و در تهران از صنف دوازدهم فارغ ګشت، بیش از ده سال را درتهران سپری کرد و در سال ۲۰۰۶ به پاکستان برګشت، در سال ۲۰۰۹ شامل پوهنتون شد و در سال ۲۰۱۳ از انجینری ساختمانی لیسانس و بعد در مدیریت پروژه ها فوق لیسانس ګرفت..

از زمان ورودش به پوهنتون کوشش کرد اتحادیه محصلین در اختیار محصلینی باشد که نسبت به مجاهدین،مهاجرین و حزب اسلامی متعهد بوده و از دست آنانی که نظر خوب نسبت به مجاهدین ،جهاد ،حزب اسلامی و ملت مظلومی که در راه آزادی هجرت کرده و میلیونها شهید ،یتیم،بیوه،معیوب و مهاجر دادند، ندارد رها ګردد، با آنکه تعداد محصلین وطن دوست مسلمان و خاطرخواهان حزب اسلامی جمعیت اکثریت را تشکیل می داد اما فضای ترس حاکم باعث ګشته بود سکوت کنند، بلاخره در انتخابات اکثریت رأی را دوستان متعهد به حزب اسلامی کسب کردند و آنانیکه که در ملت ریشه ندارند و نداشتند و نخواهند به حاشیه رفتند.

مطمئن هستم که افراد بی ریشه همیشه با تکیه بر بیګانګان و از راه تقلب و زور بازوی بیګانګان و ظلم بر مظلومان بر کرسی حاکمیت می نشینند.

 حبیب الرحمن حکمتیار در همین دوران خوف سیمینار ها و جلسات زیادی برګذار کردند و در این راستا بین متعهدین حزب اسلامی از فعال ترین جوانان بودند، در رابطه به اولین سیمینار ایشان پدرش حکمتیار در نوشته ای اظهار داشتند که در تمام تاریخ حزب اسلامی سیمیناری به این مفیدی درست نشده بود.

ایشان وضعیت دشوار بر حزب اسلامی را دیده و می خواست حزب اسلامی در مسائل مطرح باشد، سکوت در مقابل تبلیغات منفی طالبان را ایشان شکستاند، طالبانی که همیشه عادت بر انتقاد علیه شخص حکمتیار کرده بودند و از سکوت برادران حزب اسلامی سوء استفاده می کردند ، در حالیکه برادران حزب اسلامی بنابر شرایط سخت جنګ نمی خواستند جواب فحاشی طالبان را بدهند و باعث تفرقه بین مردم مومن افغان شود اما این فضا باید شکسته می شد و آنان باید متوجه اشتباه خود می شدند، از سوی حبیب الرحمن رهبری آنان زیر نوشته های انتقادی قرار ګرفت تا اینکه این احساس در جوانان دیګر نیز بوجود آمد و بلاخره منتج بر این شد که طالبان نوشته های انتقادی را پایان دهند.

توجه خاص به مهاجرین و دفاع از حقوق آنان،برګذاری جلسات بزرګ برای مهاجرین و زنده کردن متعهدین حزب اسلامی در کیمپ ها، فعال ترین عضو حزب اسلامی در رسانه های اجتماعی و ګذاشتن ریکارد در برګذاری سیمینارها و جلسات، پاسخ به خیلی از انتقادهای که به حزب نسبت داده می شد، شرکت موثر و بارز در ګفتګوهای صلح و پیش بردن امور شخصی پدرش و سکرتریت حزب اسلامی از وظایفی است که ایشان انجام داده و انجام می دهند

سهم در ګفتګوهای صلح با طالبان و پیش بردن معاهده حزب اسلامی و حکومت نیز از اموراتی می باشد که ایشان در آن مصروف بودند.