حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بیوگرافی حبیب الرحمن حکمتیار

بازگشت
19 جدی 1397           
حبیب الرحمن حکمتیار فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای ګلبدین حکمتیار