حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

پیام تبریکی

بازگشت
10 میزان 1399           
Comment  0
به محترم مولانا عبدالقدیر اولس دری برای کسب عالی ترین مقام در بین دومیلیون و پنچصد هزار شرکت کننده کانکور سرتاسری علوم دینی وفاق المدارس تبریک عرض می دارم. ایشان برای تمام مردم افغانستان باعث افتخار بوده.
از خداوند کریم برای ایشان توفیق بیشتر خواهانم.