حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

شعار های مرگ بر مجاهدین

بازگشت
10 میزان 1399           
Comment  2
شعار های مرګ بر مجاهدین و مرګ بر طالبان امروز توسط برخی ها سرداده شد، به مسخره ګرفتن پکول که اکثر مردم کشور چه مجاهد و چه غیر مجاهد از آن استفاده می کنند و ارزشهای جهاد آنهم زمانی که ګفتګوهای صلح جاریست و توافقنامه ای نیز بین طالبان و ایالات متحده امریکا به امضاء رسیده و بیست و شش سال کسی از یاد بود داکتر نجیب سخنی به زبان نیاورد، با توجه به وضعیت کنونی نمی دانم حکومت با این شرافکنی هایش دنبال چیست؟ چرا مشاور امنیت ملی امسال یادش به زیارت از قبر او می افتد؟
چرا یادی از حفیظ الله امین، ببرک کارمل و نور محمد ترکی نمی کنند ؟ آیا به دلیل اینکه آنان توسط شوروی به حاشیه برده شده و به قتل رسیدند و عیب نیست؟ چرا قتل داودخان با تمام خانواده اش دل اینان را به درد نیاورد؟ چون باداران دیروزی اش ناراحت می شوند؟ هفت میلیون انسان را هیچ مجاهدی وادار به هجرت نکرد مګر خود کمونستان. یک و نیم میلیون انسان در جنګ کمونستان با ملت خود به شهادت رسید نه در جنګ با ارواح و اشباح.
در ابتدای ظهور طالبان، انان را ایالات متحده امریکا حمایت کرد ، در کنار ملامت کردن پاکستان اندکی بیشتر جرأت کنید و منبع اصلی را نیز در شعارهای خود یاد کنید، یا شاید چنان فرو مایه و ترسو باشید که درک می کنید مشکل در کجاست اما شعارهای دروغین را اولویت داده و چند صباحی حنجره های خود را آزار می دهید.
چه کسی داکتر نجیب را رهسپار زندان کرد؟ همقطارانش به او خیانت کردند یا مجاهدین؟ شما علیه کی سخن می ګویید؟ اګر امریکا مجاهدین را در مقابل او حمایت می کرد، چرا علیه ایالات متحده امریکا سکوت مرګ ګرفته اید؟ باز هم جای شرم است برای ادعای پوچ شما که مجاهدین علیه هر دو قدرت جبهه می ګیرند، پیشنهاد دارم در برخی موارد سپاس مجاهدین را بجا آورید زیرا خیلی از بی احترامی ها و رهبران کمونست را که در دسایس پنهان شوروی به حاشیه برده شده و به قتل رسیدند، انتقام اش را مجاهدین از شوروی ګرفتند نه کمونستان چاکر.
اګر ایالات متحده ، شوروی و حامیان خاین داکتر نجیب علیه داکتر نجیب اقدام کردند چرا دوستداران کنونی اش آنروز صدا بلند نکردند، آنان دیروز چاکر شوری بودند و همراه او نه ایستادند و امروز شعارهای دروغین سر می دهند .
امروز بار دیګر متاسفانه برای روشن کردن شعله شر کوچکی از شما استفاده می شود.
اینجا افغانستان است، ما مثل جرمنی و انګلستان در ارائه خدمات و اشتغال به مردم پیش نیستیم، بلکه بسیار عقب مانده ایم، مردم دردهای خود را فراموش نکرده اند ، امیدی نیز به صلح دارند تا از فضای بد جنګ و ناامنی رها یابند، با شعارهای مرګ بر مجاهدین دنبال چه هستید؟ و کاش آن حس انقلابی نیز می داشتید که در مقابل شوروی و امریکا جبهه بګیرید، افرادی چون لالی متاسفانه به نمایندګی تعدادی فریب خورده بر می خیزد، کسی که حتی از مستی زیات نمی تواند ذهن خود را متمرکز نګهدارد و شاید به دو روپیه نیز تمام جماعت را بفروشد. اګر طالبان داکتر نجیب را به دار آویخت، امروز ایالات متحده مجبور شده با طالبان به توافق برسد و خلیلزاد بار بار در سخنرانی های خود بګوید که داد و ګرفت سیاسی باید صورت ګیرد تا جنګ خاتمه یابد یعنی طالبان باید شامل بدنه و ساختار نظام و حکومت افغانستان شوند. به شما پیشنهاد دارم اګر مخالف چنین پروسه ای هستید از بزرګواران خود بخواهید که علیه امریکا شعار دهند. بی هدف و بی خلته فیر نکنید. درد تان را دوا نمی کند. و بزرګواران تان نیز هیچ ګاه چنین جرأت و ظرفیتی پیدا نخواهند کرد.
حبیب الرحمن حکمتیارAbdulmuhaimen

24 جدی 1399


Reply |

امید

11 میزان 1399

سلام الیکم، شما که بزرگ شدید و از حکومت پاکستان و آمریکا خیرات می گرفتین، از یاد تان رفت؟ کابل را پس از حکومت دکتر شهید نجیب الله کی ویران کرد؟ قاتل ۱۰۰۰ ها مسلمانان کابل کی بود؟ غولبودین راکت یار قاتل کودک و زن افغان است. من شاهد کامل در سن ۱۰ ساله کی بودم. ناموث فروشی را کی به آمریکای و عربی ها انجام داد؟ دلار آمریکایی هلال میشمرید یا حرام؟ لطفا جواب بدید. امید جهان
Reply |