حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

اول نمره کانکور

بازگشت
10 میزان 1399           
Comment  0
به خانم شمسیه فرزند محمد نسیم بابت کسب مقام اول در کانکور ۱۳۹۹ افغانستان تبریک عرض می دارم
خانم ها با موفقیت های خویش می توانند بیشترین نقش را در راستای جامعه آگاه و هدفمند داشته باشند، آغوش مادر اولین مکتب دانش به فرزندان وطن است. ایشان الگوی موفقیت برای بانوان کشور اند. به امید موفقیت های بیشتر شان .