حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

لطف کنید داغ ننوشید

بازگشت
10 میزان 1399           
Comment  0
چند وقت پیش همراه دوستانی بودم و شخصیت های را که از طرف رئیس جمهور اشرف غنی به کابینه معرفی شده بود را سخت مورد انتقاد قرار می دادند، و باز با یکی از دوستانم طرفدار رئیس جمهور اشرف غنی صحبتی داشتم، او شخصیت های را مورد انتقاد سخت قرار می داد که از طرف آقای داکتر عبدالله به کابینه معرفی شده بودند.

متاسفانه خیلی از هموطنان، همه را به ما و دیګران تقسیم می کنند. اګر امروز کسی در جمله دیګران باشد سخت انسان بدیست و اما چند سبای دیګر اګر در کنار اینان باشد، در آنصورت بسیار انسان خردمند و دانا به حساب می آید!! پروا هم ندارند که شخصیت خویش را با این تغییر در قضاوت ها صدمه می رسانند و اینکه عموم در مورد ایشان بد قضاوت خواهند کرد.

ما شاهدیم که تمام جریانهای سیاسی منجمله طالبان در چند دهه ګذشته با هم ائتلاف کرده اند، به رقابت برخاسته اند، باهم به جنګ رفته اند، صلح کرده اند، حکومت مشترک تشکیل داده اند، امروز در کنار یک حزب و فردا در کنار حزب دیګر بوده، با یکی اتحاد کرده و در مقابل دیګر احزاب به رقابت برخاسته و فردایش جایګاه خود را تغییر داده اند.

پس لطف کنید خیلی داغ ننوشید، زود قضاوت نکنید، وضعیت تغییر می کند و ممکن فردا خود شما نیز در کنار جماعتی نباشید که امروز هستید، همانطور که خیلی ها چنین کردند و کسانی که هیچ ګمان جدایی آنان از جماعت خویش نمی رفت نیز جماعت های خویش را رها کرده و آنرا تضعیف کردند. اګر دیروز به صد تهمت اورا ملامت می کردند، امروز به صد صفات والا اورا ستایش می کنند. من کسانی را می شناسم که نشست با برخی ها را به کفر می کشید اما بعدها دیدم برخلاف ګفته های خود کردند. شما خود را کاسه داغتر از آش نسازید، روابط را با مردم شکل امنیتی ندهید