حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

ویل کیږی کندز کې د څو ورځو په ترڅ کې، 25 ملکيان شهيدان د 20 شاوخوا زخميان او د يوې دوه کلنې ماشومې دواړه پښې قطعه شوې.

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0

ویل کیږی کندز کې د څو ورځو په ترڅ کې، 25 ملکيان شهيدان د 20 شاوخوا زخميان او د يوې دوه کلنې ماشومې دواړه پښې قطعه شوې.

افغان ولس‌کی د همدردی او اعتراض احساس څومره ځپل شوی. یو انفجار لبنان کی د ولس سخت غبرګون سره مخ کیږی او ټوله نړی تر هفتی پر هغه پیښی خبر جوړوی. زمونږ افغانان په استرالیا کی په اور لږیدو او د حیواناتو په وژنه خپلو فیسبوکو کی د استرالیا د ځناورو انځورونه کته پورته کوی. خو بیا ترڅو چی بی بی سی زمونږ احساسات و نه پاروی مونږ پر خپلو وژنو او بد حالت چوپ پاته کیږو.دلته د نړی تر هر ځای بد حالت او ظلم روان دی.

حبییب الرحمن حکمتیار