حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

در کشوری هستیم که اگر‌ تمام عمر برای کشورتان زحمت بکشید

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0
در کشوری هستیم که اگر‌ تمام عمر برای کشورتان زحمت بکشید و کشته شوید، شاید چند روزی یادتان‌ کنند، و شاید خیلی‌ها از نبود تان خوش شوند و‌ چند فحشی هم نثارتان کنند، در صفحات فیسبوک نیز شاهد خواهیم بود که بسیاری ها صدای طبل می نوازند،طعنه می دهند و ناسزا می گویند. نزدیکان حسود، عقده ای و کسانی که شما را تخریب می کردند طبیعی است آن روز فقط تسلیتی خواهند گفت و خوش خواهند بود و عده ای هم اصلا‌ دل به تسلیتی ندهند
خانمی‌حضرت محمد ص را آزار می دادند وقتی حضرت از غیابت آن خانم با خبر می شوند به دیدارش می روند.وقتی سنت چنین است باید اخلاق اسلامی ما نیز چنین باشد
اسلام به ما می اموزد که بر خدایان دیگران تمسخر نکنیم که آنان نیز چنین خواهند کرد، یعنی به ارزشهای دیگران فحش ندهید بلکه با اخلاق نیکو پند دهیم.