حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

افغانان د ویاړ ورځی

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0

افغانان د ویاړ ورځی ډیری لری، څو ځلی انګریزانو ته ماته او د هیواد خپلواکی له شوروی ځواکونو زمونږ ویاړونه دی.
د خپلواکی ورځ ټولو ته مبارکی وایم
هیله چی د هیواد ټولی چاری مو پخپل لاس کی وی، نه د ټاکنو لپاره نورو ته مجبور شو، نه د حقوق زن او بشر لپاره له نورو متابعت وکړو. نه داچی په زوره هرڅه پر مونږ ومنی او بی ویزی مو هیواد ته راشی او لاړ شی. بندیخانی ولری، بمباری وکړی، حکومت نیم کړی، خارجی سیاست راته وضع کړی او سل نور دردونکی اعمال چی څرګندوی مونږ اوسنی وخت کی خپلواکی نه لرو. د ریښتینی خپلواکی په هیله.

حبیب الرحمن حکمتیار