حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

حمله بر خانم فوزیه کوفی را تقبیح می نماییم.

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0

حمله بر خانم فوزیه کوفی وکیل سابق شورای ملی را محکوم می‌کنم. آرزوی صحت یابی برای ایشان دارم.
ترورها نه اینکه فاصله رسیدن به صلح را کوتاه نمی کند بلکه سبب بی اعتمادی، افزایش جنگ، کشتار بیشتر و محروم بودن مردم از امنیت سرتاسر و صلح می‌گردد.

حبیب الرحمن حکمتیار