حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

دشمن فروخته شده واجیر

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0
آتش زدن مکاتب کار دشمنان ابله و خود فروخته امروزی و آینده افغانستان است که به هیچ ارزشی باور ندارند.