حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

کشور فقیر غنی

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0
خوب افغانستان پول زیاد دارد، و گاهی نمی داند چطور مصرف کند، یکی از راه های مصرف آن مشوره مفت دادن است. یعنی کاری که باید بشود و فقط مشوره بگیرد که بشود و میلیونها افغانی صرف آن گردد. آن دسترخوان ملی کاش در این شرایط ارزش پیدا می کرد یا زمانی که چند صد میلیون دالر را در بالا بردن ظرفیت خانم ها مصرف کردند. از بس ما پول زیاد داریم در بالا بردن ظرفیت خانم ها دوصد و هفتاد میلیون دالر مصرف کردیم و باز جهان به شگرف درآمد که افغانها چقدر به خانمها ارزش می دهند و سیگار در گزارشی نوشت که گویا فقط یک خانم ظرفیت اش بالا رفته بود و این سبب شگرفی بیشتر جهانیان شد و تا قیامت دیگر کسی طعنه عدم توجه به خانمها را به افغانها نخواهد داد.
الحمدالله برق هم از افغانستان‌به هندوستان رسید، و بامیان هم به چهار راهی آسیا مبدل گشت، میلیونها خانه ساخته شد و میلیونها افغان کسب و کاری پیدا کردند البته فراموش نکنیم که از کشور مصرفی به تولیدی مبدل گشته ایم و صدها نه هزاران دست آورد داریم و حالا پول زیاد داریم در امنیت بسر می بریم و جنگی هم نیست فقط دلمان می شود تا برای آزادی عده ای میلیونها افغانی صرف کنیم که مشوره مفتی به ما بدهد، البته می دانیم که باید انسانیت کنیم و آزاد کنیم اما علاقه داریم کمی خزانه خالی شود که بسیار سنگین شده.