حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

د تسلیت پیغام

بازگشت
16 سرطان 1399           
Comment  0
د مرحوم مجاهد حاجی صاحب جميل ځدران د وفات له کبله ډیر خواشینی شوم،له الله تعالی مرحوم ته مغفرت او جنت کی لوړ مقام غواړم او د ده کورنی او دوستانو ته د زړه صبر.