حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

مسوولین بی کفایت

بازگشت
16 سرطان 1399           
Comment  0

این سنگها و قاچاق از جلوی چشمان مسئولین گمرکات و سرحدات می گذرد، مدیریت بسیار قوی سبب شده که یک گمرک هم اصلاح نشود، بهانه ها زیاد است ، یکی از آن بهانه ها که شاید از یک بزرگواری شنیده هم باشید این است که تقصیر جوانان است و آدم مجبور می شود بر کفن کش پیر شکر بکشد.

گزارش تازه‌ی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا "مک" نشان می‌دهد که سالانه هفت‌صد هزار تن سنگ تالک از ولسوالی شیرزاد ننگرهار به پاکستان قاچاق می‌شود.