حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

ځینی قوم پرست د نورو قومونو‌ او مشرانو پر ضد شپه ورځ لیکنی کوی،

بازگشت
16 سرطان 1399           
Comment  0

ځینی قوم پرست د نورو قومونو‌ او مشرانو پر ضد شپه ورځ لیکنی کوی، د خپل قوم لپاره د ډیرو امتیازاتو غوښتونکی وی، دا لیکوالان کله پښتانه، کله تاجکان او هزاره پړ کړی. خو جالبه داده چی د هغو چارواکو په اړه چی بیخی افغان نه وی یا د بل هیواد تابعیت ولری، په ملی ژبو خبری، لیک او لوست نشی کولی، بیا نو د دی قوم پرستو خوله پری چوپه وی. لکه چی داسی څیری ورته ډیر پاخه د دی خاوری بچی او دا نور قومونه او مشران یی ورته بهرنیان ښکاری. !!