حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

اسلام به ما می آموزد که سزای سیلی سیلی است، سزای کشتن کشتن، سزای شکستن دست شکستن دست، و حکم آنرا نیز هر کس نه بلکه قاضی باید بدهد.

بازگشت
16 سرطان 1399           
Comment  0

اسلام به ما می آموزد که سزای سیلی سیلی است، سزای کشتن کشتن، سزای شکستن دست شکستن دست، و حکم آنرا نیز هر کس نه بلکه قاضی باید بدهد.
به این اخلاق، قضاوت ها، احساس مسولیت و خود را عقل کل دانستن حیرانم، اګر یادتان باشد چندی پیش خانمی از وکلای برحال پارلمان به خاطر جنجال اش با یک عسکر و سیلی زدن او ، سبب برانګیختن احساسات وطن دوستانه یکی از جنابان ګشت و به خاطر یک سیلی اورا مستحق کشتن دانست و اینکه پولیس جسد بیجان اش را به سردخانه روان کند !!
یک سیلی به عسکر سبب برانګیختن احساسات فاحش در او می ګردد، اما وقتی در ارزګان نیروهای خارجی بر یک پوسته عساکر افغان حمله می کنند و باعث کشتن و زخمی شدن انان می شوند این عالی جناب آهی نمی کشد. یا زمانیکه در هلمند عین عمل را نیروهای خارجی انجام می دهند و به یک بار ۱۶ پولیس را به شهادت می رسانند جناب هیچ اخمی بر پیشانی نمی ګیرد. یا اګر در ولسوالی بلخ،ولایت کندز،کنر و... بارها مردم بی ګناه زن و طفل توسط نیروهای خارجی به شهادت می رسند ایشان در خواب اند، اما حاضر است به خاطر یک سیلی جسد یک خانم ،نماینده مردم و وکیل پارلمان را به سردخانه بفرستد و مرمی را در سینه اش خالی کند!! و حال به پولیس می ګوید سرش را ببرد و نزدش ببرد!! متاسفانه در لغمان باری نیروهای خارجی یازده تن از برادران حزب را از خانه بیرون کرده و مرمی در سینه آنان خالی کرده و به شهادت رساندند. بدون هیچ دلیل و حکمی. بدون اینکه آنان هیچ اشتباهی را مرتکب شده باشند، یا در شهر جلال آباد چهار تن یک خانواده را به همین شکل شهید کردند. این جناب شاید این نوع محاکم صحرایی را می پسندند.
حوادث دردآور بارها و بارها رخ داده، بر مساجد، بر قریه ها، بر مراسم عروسی ،کلینیک و... بمباران کور کورانه صورت ګرفته اما جناب محترم هیچ ګویا خبری نداشتند.
نمی دانم در دین و مذهب اش به او چه آموخته اند و حلال و حرام را چګونه تفکیک می کند، از یک سو در مقابل بمبار کردن پوسته های حکومت توسط خارجی ها که در آن ده ها عسکر کشور به قتل می رسند سکوت می کند یا برای نمونه در مقابل آشوب ولایت بلخ بر سر تقرری قومندان امنیه این ولایت و کشته شدن عساکر هیچ جمله از ایشان نمی شنویم .
انسان با انصاف و مسلمان راستین وقتی جنایتی صورت می ګیرد از هر سو که باشد آن را تقبیح می کند، این جناب فقط یک جنایت را تقبیح می کند و آن اینکه مخالفین حکومت انجام دهند، اګر این کشتار بر سر تقرری قومندان امنیه بلخ باشد ، یا از بمباران نیروهای خارجی، یا اګر نیروهای امنیتی انجام دهند، باز در آن مواقع هیچ کلمه از ایشان نمی شنویم.
شاید بار بار سکوت در قبال مظالم نیروهای خارجی و کشتار مردم بی ګناه کشور توسط آنان سبب شده چنین اخلاقی از آنان به میراث برد.
آیا می دانید وقتی رئیس جمهور امریکا داخل ارګ کابل می شد تمام پولیس و تشریفات طرف افغان را رخصت کردند و با سګ های خود هر آن کسی که وارد ارګ می شد را آنان بازرسی می کردند. آیا در طول ۱۸ سال کدام روزی هم این بزرګوار غیرتی یادش می آید که به خاطر استقلال کشور و زیر پا کردن حاکمیت کشور توسط نیروهای نظامی خارجی بر آنان انتقاد کرده باشی؟!
بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا در کتاب خود می نویسد که انتخابات افغانستان برنده نداشت و باید به دور دوم می رفت، اما حکومت سهامی شکل می ګیرد، و نشان دهنده دخالت های شرم آور، به مسخره کشیدن قانون، انتخابات و حاکمیت کشور ما است. کاش جناب در این مسائل موقفی بګیرد من آن روز خیرات می کنم.