حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

هنری کسینجر وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا ، شخصیت متفکر و از نوابغ دیپلوماسی در عصر معاصر به حساب می آید.

بازگشت
4 سرطان 1399           
Comment  0

هنری کسینجر وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا ، شخصیت متفکر و از نوابغ دیپلوماسی در عصر معاصر به حساب می آید. او کتابهای زیادی را در زمینه مناسبات و تعاملات جهانی نوشته اما همیشه از سیاست های امریکا دفاع می کند و چهره زشت از رقبا و مخالفین ایالات متحده امریکا نشان می دهد. در این کار بسیار پیش می رود و آنچه را که برای ایالات متحده صد درصد شایسته عمل می داند اګر دیګران انجام دهند آنرا سخت نکوهش می کند. ایشان شخصیت فهمیده ای است و از خواندن کتابهای او خیلی می توان آموخت اما اولویت ها، رقبا و مخالفینی دارند و قلمش نیز به دلش می چرخد.
بطور مثال در کتاب نظم جهانی اش که کتاب بسیار مفیدیست در رابطه به روسیه می نویسد:
بر خلاف امریکا، روسیه در تسخیر قلمروهای دیګر از نوعی توجیه اخلاقی مبنی بر این که در صدد ګسترش روشنګری در آن سرزمین هاست، استفاده می کرد.
قبل از خواندن کتابی شناخت نویسنده اهمیت والای دارد. ګویا امریکا در حمله بر عراق،افغانستان نقشی ایفا نکرده و خواهان تحمیل ارزشهایش بالای دیګران نبوده.
یا نظام های را که با رأی مردم بوجود آمده را با حمایت از دیکتاتوران و نظامیان سرنګون نکرده تا منافع خود را در آن کشورها با سرکوب حرکت های مردمی پاسداری کند.
امریکا به خود حق می دهد در هر نقطه جهان دخالت کند و در مقابل برای دیګران موانع بوجود می آورد.
ایران را تحریم می کند ، در حالیکه می داند مشکلات اصلی بر عوام مردم خواهد بود اما به بدبختی کشیدن مردم ایران را حق خود می داند.
شاید بمب اتم بر جاپان را ،جنګ در ویتنام، سکوت در مقابل مظالم بر مسلمانان برما،تحریم ترکیه،و موارد بسیار زیاد دیګر را فراموش کرده اند.
بهتر است به ارزشهای دیګران بی حرمتی نکنیم، در هند مردم خدایان مختلفی دارند، حتی آله تناسلی مردان را معبود خود می ګیرند اما چون روابط نیک با ایالات متحده دارد اورا بزرګترین دموکراسی جهان لقب می دهند در حالیکه هند از دادن تابعیت به مسلمانان نیز خود داری می کند، تفاهم و دعوت به خوبی در بی ارزش دانستن و برخورد خشن با ارزشهای دیګران نهفته نیست، ایالات متحده امریکا برخوردی را که با هند می کند با دیګران نیز باید داشته باشد.جهان که نفوذش چندین برابر ایالات متحده است از رفتار خشن او خرسند نخواهد بود و عکس العمل نشان خواهد داد.
به هر صورت در متن کتاب دیدم بر روسیه زیاد نقد کرده و جمله بالا نیز سبب شد بیندیشم که انصاف نمی کند.
او حتی باری از شکست داعش نګران بود که روسیه و ایران در منطقه اقتدار بیشتری پیدا خواهد کرد. یعنی رقبای خود را برابر کسانی که تروریست می خواند می داند.