حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

کشتن سلیمانی فرمانده مشهور ایران.

بازگشت
25 جدی 1398           
Comment  0

 آقای ترامپ اورا عامل تمام کشتار ها در عراق و سوریه و حتی افغانستان می داند، و تعداد کشته ها را نیز میلیونها انسان می شمارد و همچنان ادعا دارد که ایشان باعث قتل هزاران امریکایی بوده.

آیا این سخنان حقیقت دارد؟

۱-ایران در سرنګونی طالبان در افغانستان با امریکا همکاری کرد.

۲-در سرنګونی صدام نیز با امریکا همکاری داشت.

۳-در جنګ با القاعده و داعش نیز بیشترین نقش را ایفا کرد.

۴-امریکا جنګ سخت با القاعده و طرفداران نظام صدام داشت که تمام تلفات نظامی و جانی را در همان جنګ و با آنان دید نه در درګیری با ایران!!!

۵-وقتی امریکا داعش را تروریست نامید این ایران بود که نقش برجسته در جنګ با داعش را ایفا کرد.

۶-مداخلات ایران از روی مجبوریت در عراق صورت می ګیرد، عامل اصلی از بین بردن ثبات عراق، حمله امریکا و بهانه قرار دادن سلاح های کیمیایی بود که اصلا پیدا نشد.

۷-تمام جنګ های بعد از حمله امریکا به عراق، ریشه اش به دخالت امریکا برمی ګردد که نظمی را که صدام بوجود آورده بود را با مداخله نظامی از بین برد و بی نظمی ایجاد شده سبب کشتار میلیونها انسان و یرانی ګشت.

۸-عراق به میدان جنګ نیابتی کشورها مبدل ګشت.ایران از ترس عدم حضور قوی کشورهای رقیب در آن مداخله و هزینه می کند و سبب جنګ های نیابتی در عراق اشغال این کشور توسط امریکا بود . باید اصل را ملامت کرد نه آنچه بعد از آن رخ می دهد.

۹-جنګ در منطقه برای تمام همسایګان زیان بار هست و این جنګ را ایالات متحده امریکا وارد عراق و افغانستان کرد.

۱۰-ایران با حکومت های افغانستان نیز همکاری نزدیکی داشته،هم با جناب حامد کرزی و هم با جناب اشرف غنی.

۱۱-کشورهای مداخله ګر همکار و متعهد با ایالات متحده امریکا تحت تبلیغات منفی قرار نمی ګیرند زیرا آنان منافع امریکا را اولویت می دهند و سیاست خارجی اش با سیاست خارجی امریکا هماهنګ است.

۱۲- برای ما کشورمان مهم است، کشتن سلیمانی ممکن سبب ادامه بحران ګردد، ګفتګوهای صلح ناکام ماند، افغانهای بیشتری قربانی دهند، بی ثباتی زیاد شود.نیروهای خارجی هم افغانستان را ترک و حمایت نظامی کمتر ګردد و مخالفین قوت بیشتر کسب کند. ایران از امریکا می تواند در افغانستان انتقام بګیرد، ضعف و ناکامی امریکا در افغانستان شکست او در طولانی ترین جنګ تاریخ اش خواهد بود، البته با آغاز ګفتګوهای صلح با طالبان این ناکامی هویدا ګشته است.اما بحران می تواند شدت بیشتری ګیرد و این اقدام امریکا برای افغانها نګرانی زیادی ایجاد کرده، خصوصا کسانی که منتظر به ثمر رسیدن صلح بودند.

حبیب الرحمن حکمتیار