حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

موقف های متعارض

بازگشت
25 جدی 1398           
Comment  0

اګر جنرال برجسته  ایران در حمله ایالات متحده امریکا خلاف تمام تعهدات بین المللی به قتل می رسد، عکس العمل های شدیدی را به دنبال دارد حتی در بین افغانها، اما وقتی هزاران تن از هموطنان ما در افغانستان بر خلاف تمام موازین و قواعد بین المللی در بمباران ایالات متحده امریکا به قتل می رسند، عکس العملی را شاهد نیستیم!!  بمباران بر محفل عروسی در ارزګان و هرات ،بر مساجد،بر خانه ها،بر دهقانان در ننګرهار، بر مدارس دینی،و همین اکنون در شیندن هرات و شهادت بیش از شصت تن از هموطنان بی ګناه و بسیار موارد دیګر، در عرض چند ماه بیش از هزار بمب توسط آنان در افغانستان استعمال می شود. اما با سکوت روبروست.افراد بی ګناه را سالیان سال در زندان نګهدارد بدون آنکه جرم آنان مشخص باشد و فجایع وسیع دیګر.

اګر ایران پایګاه نظامی ایالات متحده امریکا در عراق را با موشک ها مورد هدف قرار داد خیلی ها به آن بالیدند، در عین حال ایالات متحده امریکا  پایګاه مهمی در بګرام  افغانستان هم دارد و بارها مورد اصابت مرمی ها و حمله مخالفین بوده اما در این صورت این عمل تروریستی خوانده می شود و تحسین نمی شود.

موشک های ایران تلفات جانی و مالی برای ایالات متحده در پی نداشت اما این عمل دلیرانه تصور می شود. در صورتیکه ایالات متحده با تلفات جانی و مالی از سوی مخالفین در افغانستان بارها روبرو ګشته اما  در اینجا این عمل زشت و بحث دلیر بودن اصلا مطرح نمی شود بلکه به نام های زشت خطاب می شوند.

دلایل مختلفی برای این دوګانګی وجود دارد. ایران در اشغال عراق و افغانستان با ایالات متحده همکار بود، دنبال منافع خود می باشد ، با سرمایه که در اختیار دارد توانسته است در افغانستان،عراق،لبنان و سوریه افرادی را وابسته خود کند، در افغانستان آنقدر نفوذ دارد که هزاران تن برای منافع ایران در سوریه می جنګیدند. افغانستان توانایی رقابت در بعد اقتصادی و فرهنګی با ایران را ندارد و ایران نقش ګسترده در بازار و فرهنګ افغانستان ایفا می کند.

مردم در قبال مسایلی عکس العمل نشان می دهند که فهم دقیق از آن داشته باشند، جنایات ایالات متحده در افغانستان با رسانه ها و مسولین وابسته به آنان پنهان نګهداشته می شود اما ایران می تواند مسایل خود را به خوبی در منطقه انعکاس دهد و ذهنیت سازی کند.

حبیب الرحمن حکمتیار