حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

در افغانستان با توجه به کشتارهای وسیعی که صورت می ګیرد امنیت چه کسی مهم است؟

بازگشت
13 اسد 1398           
Comment  0

این جنګ و کشتار برای حفظ چه می باشد؟ آیا برای حفظ دست آوردها برای مردم  است؟ در حالیکه در ګزارش اخیر یک سازمان معتبر بین المللی، حکومت افغانستان را در کشتار های مردم بیشتر ملوس می داند ، جای تعجب و شرم است که حکومت حتی از تروریست ها نیز در قتل عام مردم پیشی ګرفته است!!

در سوریه جنګ برای این نبود که بشارالاسد حفظ شود بلکه روسیه نخواست اشتباه خود در مقابل لیبی را تکرار کند، رقابت نیابتی بین قدرت ها بر سر حضور در منطقه شکل ګرفت یک طرف می خواست حکومت سقوط کند و قدرت دیګری می خواست آنرا حفظ کند و در اخیر امریکا نتوانست به خواسته خود برسد. در اینجا نه امنیت حکومت مهم بود نه مردم.

در افغانستان نیز چنین است، عدم خواست منطقه از حضور امریکا در افغانستان و حکومت دست نشانده آنان سبب می شود شاهد ناامنی باشیم، کشتار مردم توسط مدعیان حقوق بشر، دیموکراسی و خود حکومت آشکارا نشان می دهد که این شعار ها فریبنده است و این جنګ برای حفظ حضور خویش و حکومت دست نشانده خویش می باشد نه ارزش های دیګری.

امنیت مردم در دو دهه نزد حامیان رژیم کابل مهم نبوده و ما شاهدیم که عدم پذیرش امریکا در افغانستان از سوی مردم افغانستان و منطقه منجر به خروج امریکا خواهد ګشت.

انجنیرحبیب الرحمن حکمتیار