حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بهار برای جهان سوم خواهد آمد، نشانه های بیداری هر روز بیشتر از دیروز است

بازگشت
20 سرطان 1398           
Comment  0

بهار برای جهان سوم خواهد آمد، نشانه های بیداری هر روز بیشتر از دیروز است، خیزش های مردمی برای حق و عدالت اګر امروز و دیروز به سرابی منتهی می شود در آینده روزهای خوشی را به ارمغان خواهد آورد.تغییر با سرعت تعجب آور در سرتاسر جهان سوم به وقوع خواهد پیوست،روزهای سیاه قرون وسطی در هزاره سوم برای جهان سوم به شکل جدید قابل پذیرش نیست ، درک از ګرګ درنده استعمار به شکل نو به خوبی شکل ګرفته و مردم سالاری چیزیست که همه خواهانند.
قدرت های بزرګ در قبال مردم سالاری جهان سوم خود را متحجر ساخته اند ، از حقوق بنیادی جهان سوم را محروم می سازند و اذهان را با مطبوعات مغشوش می کنند که ګویا آزادی بیان کلانترین نعمتی است که به آنان روا داشته اند!!!
حبیب الرحمن حکمتیار