حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

نیروهای خارجی نتوانستند یا نخواستند تا برای انتخابات شفاف اقدام های جدی انجام دهد؟ حبیب الرحمن حکمتیار

بازگشت
17 جوزا 1398           
Comment  0


جامعه فاسد جامعه است که در آن اتباع کشور زعمای کشور را انتخاب نکنند، دیکتاتور در افغانستان به شکل قدیمی اش موجود نیست اما به شکل نیروهای نظامی و خارجی  در افغانستان حضور دارد، ګرچه چهار دهه ګذشته تمام حکومت ها در افغانستان از دخالت های قدرت های بیرونی و وابستګی داخلی به نیروهای خارجی شکل ګرفتند. حکومت وحدت ملی نیز نمونه آخر این دخالت های نیروهای خارجی در شکل دهی حکومت افغانستان  است که توسط جان کیری وزیر خارجه امریکا شکل ګرفت و نتایج انتخابات باطل شد.

زمانی در ادارات حکومت افغانستان فردی که خانم اش تابعیت کشوری دیګری را می داشت حق کار کردن در ادارات کشور به او داده نمی شد،  اما حالا خودش و فامیل اش تابعیت کشورهای دیګر را دارند، در همانجا زندګی می کنند، اګر هر هفته دو روز رخصتی داشته باشیم اینان برای بازدید از فامیل خویش آنجا تشریف می برند، و نمی دانم این معاش شان چقدر است که مصارف سفرهای آنانرا پرداخت می کند. برخی از این دوستان خانواده هایشان به زبان پشتو و دری هم بلد نیستند صحبت کنند و برخی ها حتی خودشان نیز ناتوان هستند. در زمان رخصی طیاره را می بینید که پر از جنرال هاست و عازم کشور دیګر که در آنجا چندی با خانواده و دوستان بګذرانند.

در کشورهای دیګر در بخش امنیت برخی از مسئولین وقتی از وظیفه برکنار شوند تا چند سال حق خروج از کشور را ندارند اما در افغانستان مسئولین ما به جای زندګی در افغانستان در کشورهای دیګر زندګی می کنند.

یک جنرال امریکایی را دیدم که از نیروهای افغان بازدید می کرد، در تلویزیون دیدم برخی از جنرالان ما بسیار با محبت و چاپلوسی به او دست می دادند و سلام عسکری ادا می کردند، تاسف خوردم و می دانم که در هر مسئله کلان اردوی ملی افغانستان را این جنرال خارجی جهت خواهد داد نه تصمیم و اراده ملت. تصمیم و اراده ملت زمانی به خاک سپرده شد که فساد و تقلب های فاحش نتایج انتخابات را رقم زدند.

این جنرال قدرت اصلی و نماینده همان دیکتاتور نیروهای خارجی است که در افغانستان حضور دارد. ما نظام مردم سالار حقیقی نداریم بلکه یک دیموکراسی جعلی را برای فریب مردم در افغانستان شکل داده اند.

حالا چرا این نیروهای خارجی خواهان نظام مردم سالار قوی و حقیقی در افغانستان نیستند؟ مردم درک درست از مردم سالاری ندارند یا نیروهای خارجی ترس دارند و مانع مردم سالاری حقیقی در افغانستان می شوند؟

قدرت های خارجی همیشه از انسجام و یکپارچګی مردم افغانستان ترس داشتند و آنرا مانع دخالت های خود می دانستند، در از بین بردن این یکپارچګی از هر سو افغانها را هدف قرار دادند، در بخش فرهنګی، رنګ قومی دادن به مسائل، تولید مواد مخدر، به قدرت رساندن مافیا، ساخت رؤسای جعلی اقوام، افزایش و پارچه پارچه کردن احزاب سیاسی،فساد اداری، آزادی بیان جعلی برای خفه کردن صدای حق، و...

انسانها همیشه خواهان منافع خود اند، اګر اجازه دهید ملت تصمیم بګیرد و حکومت ها تابع تصمیم ملت باشند در آن صورت ملت هیچ ګاه به فساد،خیانت و وابستګی های یک طرفه روی نمی آورد.خواهان ختم بحران اند و روابط در منطقه را به شکل تعادل در خواهند آورد. قدرت های خارجی حاضر در افغانستان خواهان روابط متعادل افغانستان در منطقه نیستند بلکه آنرا به نفع خود استفاده می کنند و از اراده ملت نیز با دیموکراسی جعلی جلوګیری می کنند. ملت را تا حدی در جنجال ها و مسائل داخلی درګیر می سازند که اصلا به بعد خارجی آن فکر نکنند.

حبیب الرحمن حکمتیار