حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

.

بازگشت
13 جوزا 1398           
Comment  0
شما سیستم حکومت داری افغانستان را درست کنید، روابط با منطقه،فرامنطقه،مشکلات جنګ و بی ثباتی حل خواهد شد، سیستم ناقض حکومت داری باعث مشکلات وسیع در افغانستان ګشته است.