حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

از عوامل موثر و مهم در شکست مردم سالاری در افغانستان . حبیب الرحمن حکمتیار

بازگشت
6 ثور 1398           
Comment  0

از عوامل موثر و مهم در شکست مردم سالاری در افغانستان

حبیب الرحمن حکمتیار

در حقوق بین دولت ها آن فکتوری که سهم بسزای دارد قدرت است.قدرت ها بودند که روابط بین دول را مهندسی و بالا بودن حق خود بر دیګران را نیز تضمین کردند، به تلاش برای ختم جنګ ها سازمان ملل را بوجود آوردند اما تشنج،جنګ ها و مداخلات در کشورهای دیګر به شکل های مختلف خود دوام دارد و فقط این قدرت ها  هستند که خود را استثناء کرده اند، ګویا از اروپا به امریکا هجوم برده اند و ساکنین اصلی امریکا را با این و آن قانون فریب می دهند و در حال توسعه اقتدار جهانی خود هستند و کشور های فقیر را بیشتر تحت نفوذ خود می آورند و از آنان به عنوان ابزار و جامعه های مصرفی خود استفاده می کنند.

عده ای بسیار محدودی از افغانها پذیرفته اند که پیشرفت افغانستان در استعمار آن است، اینکه ادارات کشور ،نظم حاکم بر کشور،مردم سالاری ،آزادی بیان و همه امور در مورد حکومت داری خوب و جامعه مترقی و قانونمند وابستګی به این دارد که قدرتی از خارج بیاید و ما افغانها را که نفهم هستیم و عقلګرا نیستیم مارا متوجه کند و به راه راست هدایت کند. اینان اندیشه خود را برای قانع کردن افغانها توجیه می کنند تا حضور قدرت خارجی در افغانستان و دخالت های آنان را حقیقت انکار ناپذیر و به خیر کشور بدانند.

در حالیکه پیشرفت کشور در حضور نیروهای خارجی نهفته نیست، با حضور نیروهای خارجی در هجده سال ګذشته بیش از ششصد هزار از هموطنان مان در جنګی که این نیروها در آن دخیل هستند جان باختند.هر روز حدود صد نفر جان شان را از دست می دهند و قانون ساخته شده روی ورق نیز هر روز زیر پا می شود.

به هیچ صورت نمی توان دیموکراسی در افغانستان را کامیاب دانست زیرا حکومت  و خارجی ها خصوصا امریکا و انګلیس ریشه اصلی مردم سالاری را که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است را به مسخره ګرفتند، اینان هیچ ګاه نخواستند حکومت مردم به معنای حقیقی شکل ګیرد، انتخابات که بهترین ابزاری در به تحقق بستن این هدف بود را به بازی های شومی تبدیل کردند که تمایل مردم به انتخابات و باور آنان به این پروسه به کلا از بین رفت.

انتخاباتی که در آن ادعا می کنند چندین میلیون رأی دهنده شرکت کردند و باز پارلمانی بوجود می آید که نمایندګی فقط از یک میلیون و حتی کمتر از یک میلیون از افغانان را می کند، مهاجرین در ایران و پاکستان از حق رأی دادن محروم هستند، بی جا شدګان و مناطق نا امن محروم هستند و اکثریت رأی داده شده نیز به سطل کثافات انداخته می شود و همه این موارد  با تقلب های شرم آوری که انتخابات همیشه در افغانستان با آن روبرو بوده شکل ګرفته و هر انتخابات آینده بدتر از انتخابات برګذار شده ګذشته برګذار می ګردد و باعث شده مردم به این پروسه باور نداشته باشند.

احد من الناس در افغانستان به شفافیت انتخابات باور ندارد و این یعنی ناکام بودن دیموکراسی و تمام مدعیانی که در این مدت در حکومت سهم بسزای داشتند.

بهترین راه حل این بحران تغییر سیستم انتخابات به نمایندګی متناسب بود، در این صورت خیلی از مشکلات جامعه و بحران جنګ و انتخابات نیز با آن حل می شد.

احزاب قومی و سمتی از بین می رفتند، شفافیت بر انتخابات را اطراف قوی تضمین می کردند،رابطه مردم و حکومت بیشتر می شد، مردم نمایندګان خود را در نظام می دیدند که عدم حضور نمایندګان مردم در نظام یکی از دلایل تشدید جنګ می باشد.

حال نظریه اینکه خانان،روسای قبایل و رهبران که به نمایندګی از مردم از حکومت باج می ګیرند و این خانان بجای اینکه نمایش قدرت مردم را بر حکومت نمایان سازند به شکل منفی از آن فقط برای منافع شخصی خود سود می برند نیز با تغییر سیستم انتخابات به حالت مثبت خود تبدیل می شد و به درستی مردم می توانستند بر حکومت نظارت داشته باشند. حکومت وظیفه داشت تا برای نمایندګی بهتر مردم قانون سازی کند،اما متاسفانه مردم سالاری در افغانستان با اهداف شوم و زشت و خیانت با ملت افغانستان همراه بوده، هزاران شوری های قومی عمدا بوجود آمدند و در هر قوم اتحاد و یکپارچګی را از بین بردند، علاوه بر ان به جای تقویت و کوشش در راه ساختن احزاب ملی و قوی به فروپاشی آنان پرداخت و احزاب متعددی زیادی بوجود آورد و در کنار آن هزاران نهاد مدنی شروع به کار کرد.

یعنی حکومت به جای قانونمند کردن نمایندګی مردم آنرا فروپاشید و به هزاران فرد باج می دهد تا این بی اتفاقی را برای در اقتدار ماندن افراد مشخص در قدرت حفظ کنند. و این جای تاسف و عامل موثر و مهم شکست مردم سالاری و کامیابی نظام کنونی است.

به نظر می رسد با انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز چنین خواهند کرد و این بار ګویا بدتر از سال ۲۰۱۴ خواهد بود، انتخابات پارلمان به مسخره ګرفته شد و ده ها هزار شکایت علیه آن ثبت شد،لیست ها و نام ها بارها داخل و خارج از لیست کامیاب های پارلمان شد، فساد مالی و اخلاقی و مداخلت ها در آن آشکار بود خصوصا دخالت حکومت. و این موارد اعتبار مردم به مردم سالاری را توسط این نظام و این چهره ها از بین برده است.

حبیب الرحمن حکمتیار