حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

فرزند حکمتیار حبیب الرحمن حکمتیار بر هشت صبح به دلیل استفاده از میان افغانستانی به جای بین الافغانی انتقاد کرد

بازگشت
15 حمل 1398           
Comment  0
هشت صبح را ملامت به دامن زدن به تعصبات قومی کرد،و اشاره کرد که در تمام نقاط دنیا مردم افغانستان را به نام افغان می شناسند،اګر کشورهای اروپایی یا امریکایی به افغانها تابیعت کشور خود را می دهند در آن می نویسند افغان جرمن،افغان امریکن یا... افغان متعلق به قوم پشتون نیست بلکه تمام مردم افغانستان را احتوا می کند، پسوند ستان در نام کشور مان از پسوند های زبان پشتو نیست بلکه از دری می باشد، افغان یعنی سوارکاران سلحشور و مردم شمال هندوکش به این نام یاد می شدند، این نام برای مردم کشورمان  ارزش است، و اکثریت مطلق مردم کشورمان به آن احترام دارند ، در قزاقستان صدو چهل و سه ۱۴۳ ملیت زندګی می کنند ولی باز هم به نام کشور خویش افتخار می کنند و هر قوم خواستار تغییر آن نیستند بلکه روزهای ملی کشور خویش را تحت همین نام تجلیل می کنند،درتاجکستان،ازبکستان،ترکمنستان،قرقیزستان،هندوستان،ترکیه،قزاقستان،جرمنی تنها اقوام ترک،ترکمن،ازبک،تاجک،جرمن ،قزاق ،هندو و... زندګی نمی کنند بلکه اقوام دیګر نیز سکونت دارند، نام کشور خویش را  فقط متعلق به یک قوم نمی دانند بلکه ارزشی برای خود می شمارند، پشتونها نمی ګویند که افغان یعنی پشتون، افغان یعنی کسی که متعلق به جغرافیای افغانستان است.
کشورمان در بحران و مشکلات و دخالت های بیګانګان غرق ګشته، هر روز شاهد جنګ و کشتاریم،   از سوی دیګر عده ای تشویش افزایی می کنند و به جای اینکه از مطبوعات برای غنی سازی فرهنګ و زبان خود استفاده کنند فرهنګ ستیزی می کنند و ارزش های ملی را نشانه می روند و اصطلاحات بیګانه را مروج می سازند.