حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بیانیه مطبوعاتی احزاب سیاسی تاثیرگزار در رابطه با پروسه صلح و ضرورت گفتگوهای بین الافغانی

بازگشت
22 حوت 1397           
Comment  0
دوام غیرمنتظره گفتگوها میان طالبان و آمریکایی‌ها در این دور از مذاکرات دوحه، نشان‌دهنده جدیت پروسه صلح است. گرچه جزئیات این گفتگوهای نفس‌گیر هنوز روشن نشده است. درعین‌حال اما احزاب سیاسی تاثیر گزار، به دلیل درک اهمیت و ضرورت صلح، اصولاً از هر اقدامی که به صلح در افغانستان کمک کند و منافع مردم افغانستان در آن تأمین گردد، به صورت  قاطعانه حمایت می کنند.
روشن است که پروسه صلح، با توجه به گفتگوهایی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان جریان دارد، دارای دو بخش است. بخش داخلی و بخش خارجی. همه می دانیم که مذاکرات در بعد خارجی بین ایالات متحده آمریکا و طالبان جریان دارد؛ اما بعد داخلی صلح، اصلی‌ترین بخش این پروسه را تشکیل می‌دهد. مذاکرات جاری میان آمریکا و طالبان تنها می‌تواند زمینه‌ساز گفتگوهای صلح، میان گروه‌های معارض و مخالف داخلی باشد که مذاکرات عملا بین جهت ها آغاز شود. باور احزاب عمده سیاسی و تاثیر گزار این است که اکنون بیش از هرزمانی احتمال آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی افزایش یافته است. از این جهت، با درک ضرورت تشکیل یک هیئت ملی و با بااعتبار و دارای ترکیب مناسب و قابل قبول، موارد ذیل اعلام می‌گردد:
1- دلایل زیادی است که حکومت تا هنوز، در رابطه با صلح، صداقت و جدیت خود را به اثبات نرسانده است. هیئاتی که قبلاً به ‌منظور گفتگو با طالبان، بدون مشوره و بدون مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی از مأمورین کم‌ تجربه حکومتی تشکیل گردیده بود، گواه صادق مدعای ما است که رییس جمهور در امر صلح جدی نیست. احزاب سیاسی تاثیرگزار باور دارد که آغاز گفتگوهای واقعی بین‌الافغانی مستلزم تعیین یک هیئت ملی مناسب، متشکل از نمایندگان باصلاحیت احزاب و جریان‌های سیاسی تأثیرگزار و نمایندگان باصلاحیت حکومت است.
2-  باور ما این است که حکومت با خود داری از تشکیل هیئت گفتگوکننده ملی که در آن طرف‌های اصلی قضیه مشارکت داشته باشند، کوشش‌های صلح را عملاً با چالش مواجه ساخته است. احزاب سیاسی، به‌مثابه اصلی‌ترین رکن تأثیرگزار در پروسه صلح، بارها اعلام کرده است که بدون مشارکت مؤثر احزاب و جریان‌های تأثیرگزار سیاسی، رسیدن به صلح واقعی اساساً ناممکن و یک شعار عوام ‌فریبانه و غیرواقع‌ بینانه است.
3-  احزاب سیاسی تاثیرگزار با توجه به اولویت صلح و ضرورت اجماع سیاسی در جهت موفقیت آن، از حکومت افغانستان می‌خواهد که حسن نیتش را در قبال پروسه صلح به اثبات برساند و به‌جای برگزاری جلسات فرمایشی و کمپاینی که با شعارهای پوپولیستی مثل اجماع زنان، اجماع جوانان و نظرخواهی از مردم صورت می‌گیرد، اجماع میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی موثر در مورد چارچوب مذاکره و تعیین هیئت مذاکره‌کننده را به‌عنوان یک نیاز انکارناپذیر در اولویت کاری خویش قرار دهد. تجارب کشورهای در حال منازعه نشان داده است که بدون اجماع و توافق میان رهبران مهم سیاسی در درون و بیرون حکومت و بدون مشارکت احزاب تاثیر گزار و سازمان‌های سیاسی، هیچ نوع اجماع و توافقی از قاعده امکان‌پذیر نیست. بنا براین تشکیل یک هیئت ملی متشکل از احزاب مهم و جریان‌های سیاسی، در حال حاضر اولویت اساسی دولت و ملت افغانستان است.
4-   درصورتی‌که حکومت در رابطه با تشکیل هیئت ملی برای مصالحه، کماکان غیرمسئولانه برخورد کند، عواقب زیان‌بار آن به عهده حکومت خواهد بود. روشن است که در چنین حالتی، احزاب و جریان‌های تأثیرگزار نمی‌تواند در قبال مصالح و منافع علیای کشور، و ادامه جنگ و خون‌ریزی به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای حکومت، تماشاگر و بی‌تفاوت باشند.
5-  احزاب تاثیرگزار و مهم سیاسی همچنان از جامعه بین‌المللی و به‌خصوص از ایالات‌متحده امریکا می‌خواهد که به‌مثابه حامیان پروسه صلح، موضوع تشکیل یک هیئت  ملی، با مشارکت واقعی احزاب سیاسی موثر را با حساسیت و جدیت بیشتر دنبال کند و اجازه ندهد که صلح قربانی مطامع سیاسی و سلیقه‌های شخصی گردد.
6-  احزاب سیاسی تاثیر گزار و مهم در قبال برگزاری لوی‌جرگه مشورتی که در ماه ثور 1398 بر گزار می شود، نیز مشکوک است. ازآنجاکه در مورد چگونگی لوی جرگه مشورتی هیچ نوع مشوره‌ای صورت نگرفته است، خواست ما این است که مقام ریاست جمهوری، لوی‌جرگه مشورتی را باید به‌منظور تقویت پروسه صلح بر گزار نماید و نه بخاطر اهداف و مقاصد دیگر. برگزاری لویه جرگه به منظور «کمپان انتخاباتی و یا انحراف افکار ملی و بین‌المللی» نادرست است و پروسه صلح را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌سازد و چه بسا ممکن است اختلافات را در سطح ملی بشتر نماید.احزاب تاثیرگزارو عمده سیاسی این اقدامات را به زیان کشور و مخالف مصالح ملی و مانع بزرگ ایجاد صلح و ثبات پایدار می‌داند و از حکومت می‌خواهد که با مسائل کلان ملی، مسئولانه برخورد کند.
7-  انتظار احزاب سیاسی تاثیر گزار و عمده این است که حکومت در مورد ضرورت، اهداف، آجندا، تعداد، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای لویه جرگه مشورتی توضیحات لازم را به مردم ارائه نماید. پرسش‌های زیادی در این رابطه مطرح است. درصورتی‌که این پرسش‌ها به‌صورت اساسی حل نگردد، احزاب سیاسی تاثیر گزار به ناچار تحریم آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد.

و من الله توفیق

کمیته سیاسی احزاب

کابل- 21/12/1397