حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

حکمتیار: زنان می توانند در همه عرصه ها مطابق به احکام شریعت نقش خود را داشته باشد

بازگشت
16 حوت 1397           
Comment  0

 شماری از زنان مرکز و ولایات کشور امروز چهار شنبه (۱۵ حوت) با محترم حکمتیار رهبر حزب اسلامی  دیدار و ملاقات کردند.
در این دیدار ابتداء چند تن از خواهران  نظریات و پیشنهادات ‌شان را در ارتباط به نقش زنان در عرصه های مختلف با رهبر حزب اسلامی شریک ساختند.
محترم حکمتیار بعد از شنیدن نظریات و پیشنهادات آنان گفت: زنان افغان در جهاد علیه نیروهای اتحاد شوروی نقش تعیین کننده داشتند، صبر، استقامت و شکیبایی زنان باعث شد که این مبارزه به پیروزی برسد و اگر امروز نیز خواهران متحد شوند و کمر همت ببندد، میتوانیم کشور را از این حالت دردناک بیرون نمایم.
رهبر حزب اسلامی افزود: اگر خواهران تصمیم بگیرند، میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری نقش اساسی را بازی کند و وضعیت را تغییر بدهد.
وی از زنان خواست که بخاطر نجات کشور یکبار دیگر تلاش به خرچ دهد و نقش تعیین کننده خویش را ایفای نمایند.
رهبر حزب اسلامی افزود: جایگاه زن در اسلام بسیار برازنده است، مرد و زن هر دو از نگاه اسلام مسئولیت های یکسان دارد. امتیازاتی که اسلام به زن داده در هیچ مکتب فکری، هیچ دین، هیچ عقیده و هیچ نظام دیگری به زن داده نه شده است، اما در بعضی موارد مکلفیت های زنان نسبت به مردان کمتر است.
رهبر حزب اسلامی علاوه نمود:  زن نمی تواند بخاطر عاطفه قوی و نیرومند که دارد در یک یا دو مورد مؤفق شود، مثلا اینکه نمی تواند امیر باشد و یا در قضایایی چون قصاص قاطعیت داشته باشد، دیگر در هیچ یکی از عرصه های زندگی فردی و اجتماعی وجود ندارد که اسلام محدودیت را در برابر زن وضع کرده باشد.
رهبر جهاد و آزادی همچنان گفت: متأسفانه زنان در جامعه ما از حقوق اسلامی خود محروم هستند و ما برای اعاده حقوق آنان تلاش می کنیم. امتیازات و حقوقی را که پروردگار تعیین کرده، زن مسلمان باید از آن برخوردار شود.
وی گفت: ما امیدواریم که این وضعیت تغییر کند و در تغییر وضعیت شما نقش فعال و تعیین کننده را داشته باشید. تا زمانی که وضعیت زنان تغیر نه کند، ممکن نیست تغیرات مثبت و سازنده در جامعه ایجاد شود.
محترم حکمتیار گفت: زنان باید در همه عرصه های زندگی مطابق به احکام شریعت نقش اساسی در جامعه داشته باشد و اگر خدا خواسته باشد در حکومت اسلامی ما نیز در همه عرصه ها زنان نقش خود را خواهد داشت.
رهبر حزب اسلامی در پایان گفت: در گذشته اقتدار بین احزاب و یا اقوام تقسیم شده است و ما مخالف این نوع تقسیمات هستیم. حکومت را نباید به اساس قومی، حزبی و جنسیتی تقسیم کرد، بلکه لازم است که اهلیت، کفایت و شایستگی در نظر گرفته شود.

ریاست امور فرهنگی حزب اسلامی افغانستان

۱۵/حوت/۱۳۹۷