حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

اسرار نماز كليد قرآن و عروج روح : حکمتیار

بازگشت
11 حوت 1397           
Comment  0

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض ناشر

نشريه ميثاق ايثار كه در عمر كوتاه خود افتخار نشر تعداد زيادى از مقاله ها، مضامين، تحليل ها و طرحهاى مهم و سازنده را در بخش هاى اعتقادى، فرهنگى و سياسى داشته و جايگاه مهم و معتبرى در دنياى نشرات براى خود باز كرده است، مخصوصاً كه هميشه صفحاتش با نوشته ها، درسها و خطابه هاى پرمحتواى برادر حكمتيار مزين بوده، مصمم است بهترين نوشته ها را در رساله هاى جداگانه تنظيم و به نشر بسپارد و در اختيار علاقمندان فرهنگ اسلامى كشور بگذارد. اينك رساله اسرار نماز و كليد قرآن كه شامل مقاله هاى برادر حكمتيار در باره نماز و تفسير سوره فاتحه است كه در هر ركعت نماز قرائت مى شود، در سه بخش تحت عناوين آتى در خدمت مطالعه شما قرار دارد:

بخش اول

معناى نماز، نماز سرچشمه خوبيها، نماز درمان دلهاى مضطرب، نماز عامل پيروزى در جنگها، نخستين واجب حكومت اسلامى، نشانه خلف ناصالح، نماز بازدارنده زشتيها، معماران مسجد، آداب مسجد، حكم تارك نماز و جماعت، دعاى قنوت.

بخش دوم

در كجا بايد به جستجوى خدا جل شأنه رفت، آثار رحمت در عالم دال بر خداى رحمن، پاداش اعمال رهنمود ديگرى، پرستش و نيايش تنها براى خدا ، نيايش براى رفع اولين نياز، راه طى شده پيروزى، خوف از خشم خدا و بيم از گمراهى.

بخش سوم

پارچه ادبى "عروج روح" درباره نماز.

از خداوند هادى مستعان مسئلت مى جوئيم تا ما را در جهت نشر فرهنگ اصيل اسلامى، دعوت مردم بسوى خدا، خدمت به اسلام و مسلمين و ارائه راه هاى حل بحرانها و مشكلاتيكه امت در بخش هاى مختلف دنيا با آن مواجه است، توفيق عنايت كند.

                         و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب
دانلود / Download