حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

8 جوزا 1398

در حکومت های که بودیجه آن از منابع غیر مردمی تامین می شود ،شاهد عدم علاقه مندی نظارت مردم بر امور حکومت هستیم.

یکی از بدبختی های حکومت افغانستان این است که حکومت ما منبع عایدات اش کمک های کشورهای خارجی است، این کمک ها برای همدردی با

7 جوزا 1398

متاسفانه آنانی که از غرب آمده اند درک سالم از کشور و مردم خویش ندارند،

متاسفانه آنانی که از غرب آمده اند درک سالم از کشور و مردم خویش ندارند، در حالیکه ادعای انسانهای دیموکرات را دارند اما مردم سالاری

7 جوزا 1398

حضور نظامی امریکا در افغانستان و در منطقه ای که برای همه کشورهای حاضر در آن ناخرسند است،

حضور نظامی امریکا در افغانستان و در منطقه ای که برای همه کشورهای حاضر در آن ناخرسند است، سبب ګشته افغانستان برای قدرت های در

7 جوزا 1398

تک قطبی بودن امریکا به پایان عمرش نزدیکتر می شود

تک قطبی بودن امریکا به پایان عمرش نزدیکتر می شود، قدرت های در حال رشد قدرت امریکا را کاهش خواهند داد و حضور قوی نظامی

7 جوزا 1398

در افغانستان بیشترین کشتارها را آنانی انجام دادند که خود را روشن فکر تر از دیګر افغانان می دانستند،

در افغانستان بیشترین کشتارها را آنانی انجام دادند که خود را روشن فکر تر از دیګر افغانان می دانستند، از کشورهای پیشرفته آمده بودند در

7 جوزا 1398

چرا درمقابل جنایات جنگی امریکا سکوت اختیارکرده اند ؟

آیا توجه کرده اید برخی از این شخصیت ها در مقابل کشتن یک فرد توسط مخالفین بسیار جملات احساساتی می نویسند و خود را بسیار

9 ثور 1398

Peshgam TV Pursmaan 28 04 2019 – پرسمان

به فارسی ترجمه نشده است.

6 ثور 1398

از عوامل موثر و مهم در شکست مردم سالاری در افغانستان . حبیب الرحمن حکمتیار

از عوامل موثر و مهم در شکست مردم سالاری در افغانستان حبیب الرحمن حکمتیار در حقوق بین دولت ها آن فکتوری که سهم بسزای دارد قدرت است.قدرت ها بودند

6 ثور 1398

نقش ایران در بی امنیتی کردن کشور از نګاه فرهنګی: حبیب الرحمن حکمتیار

نقش ایران در بی امنیتی کردن کشور از نګاه فرهنګی: حبیب الرحمن حکمتیار متاسفانه کتابهای نوشته شده ایران در بخش های مختلف برای تدریس در پوهنتونهای افغانستان استفاده می