حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

21 حمل 1399

نظر پیرامون سخنان اخیر مولوی محیب الرحمن انصاری

مولوی انصاری در کشورهای چون امارات، قطر، ترکیه، آذربایجان، لبنان و خیلی کشورهای مسلمان نشین دیګر می بود، چنین حرف نمی زد و تفسیر اش

21 حمل 1399

خلاصه کتاب نګاهی انتقادی به سیاست آمریکا، ګفتګو با نوام چامسکی را در ۱۲ صفحه نوشته ام، امیدوارم از آن استفاده کنید.

                      ۱-روشفنکران: چامسکی چامسکی فن دفاع از خود برای روشنفکران را درس می دهد و راه های برای مقابله با هرګونه فریبکاری برای کنترل افکار رائه می نماید.او در

21 حمل 1399

رهایی زندانیان و سبوتاژ پروسه صلح

امیدوارم آزادی زندانیان سبب سبوتاز شدن پروسه صلح نګردد، نباید با آن سلیقه ای برخورد صورت ګیرد، طرف های درګیر در جنګ به همدیګر شیرینی

21 حمل 1399

حالت درد بار این ملت !

نوشته یکی از مسولین حکومت را دیدم ، این دوست ما وقتی در حکومت باشد همه چیز خوب است و چون دریای خروشان خود را

24 حوت 1398

برای تشریح بحران بایستی تعابیر خود را از دیدګاه کسانی که عملا در تصمیم ګیری بحران شرکت داشته اند بررسی نماییم .(مدیریت بحرانهای بین الملل)

مراسم تحلیف هم شد یکی نه بلکه دو تا،زندانیان به هر صورت آزاد می شوند ربطی به تحلیف ندارند، بحران کاهش پیدا نکرد بلکه نګرانی را افزایش

24 حوت 1398

هجده سال فرصت اما عدم برګذاری انتخابات شفاف یعنی با پای خویش به سمت بحران رفتن و در آن زیستن.

 اینکه چرا چنین وضعیتی وجود دارد و چرا خواهان انتخابات شفاف نیستند جواب های مختلفی دارد، من تصور می کنم نقش اصلی را ساختار قدرت در

20 حوت 1398

شعار ها و وضع قوانین در نبود این سه اصل هیچ ګاه جایګاهی پیدا نخواهند کرد.

زن هم از شوهر خویش مهر می ګیرد،هم تمام مصارف خانه بر دوش مرد است ، هم از شوهر و هم از پدر خود ارث را

20 حوت 1398

کار به اهل کار سپرده شود ؟

من شخصا زیاد شنیده ام که کار را به اهل کار باید سپرد اما متاسفانه در افغانستان کمتر چنین می بینیم، احزاب نیز مستثنی نیستند.اخلاص را با

20 حوت 1398

عدم پذیرش دیگران و مخالفت با واقعیت

عدم پذیرش دیګران مخالفت با واقعیت های موجود و رایج است، اګر غرب ګرا هستید، اګر وابسته به نهضت های اسلامی، اګر چپی، راستی یا وابسته به

20 حوت 1398

شخصیت های گنگ ومجهول

کسانی را  که بنیاد مردمی و تخصص ندارند و همچنان شخصیت شناخته شده حتی به سطح قریه خویش نیستند، نه کسی برای حل مشکلات خویش به