حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

28 ثور 1399

نظریه برخورد تمدنها: قسمت دوم

توجه به انګیزه های سیاسی ترویج نظریه برخورد تمدنهای هانتینګتون نیز ضروری است هانتینګتون توصیه می کند که غرب باید از ارزشها و موقعیت برتر خود

28 ثور 1399

برخورد تمدن ها قسمت سوم

سرشت تمدنها فرضیه هانتینګتون این است که شکاف های عمیق میان افراد بشر در اینده ماهیت فرهنګی خواهد داشت، درګیریهای اصلی در صحنه سیاست جهانی، میان ملتها

28 ثور 1399

برخی از مسولین از ریشه کن شدن داعش خبر

برخی از مسولین از ریشه کن شدن داعش خبر دادند، اما این خبرشان نیز غلط ثابت شد. از سوی امریکا شکست داعش در ننګرهار را در

28 ثور 1399

ابهاماتی در مورد آینده امکان زندګی بین مسلمانان و هندوها در هند

ابهاماتی در مورد آینده امکان زندګی بین مسلمانان و هندوها در هند بوجود آمده.خشونت روبه رشد هندوها علیه اقلیت مسلمان هند در بین طبقه متوسط هندو که

28 ثور 1399

چند وقت پیش هر کس با مداخلت ها و حضور امریکا مخالفت می کرد

چند وقت پیش هر کس با مداخلت ها و حضور امریکا مخالفت می کرد، به انواع تهمت ها، مزدوری ها و وابستګی ها ملامت می شد، عده

28 ثور 1399

وقت و سرمایه زیادی صرف انتخابات ګشت و چالش های بعد از آن سبب شد به

وقت و سرمایه زیادی صرف انتخابات ګشت و چالش های بعد از آن سبب شد به پروسه صلح کم توجهی صورت ګیرد. کم توجهی به صلح

17 ثور 1399

تامل بر نظر احمد دعدوش در رابطه به ناکامی اسلامیست ها

دلیل دیګری که احمد دعدوش در رابطه به ناکامی اسلامیست ها می داند این است که مسلمانان همیشه افتخار می کنند که کتاب آنان از تحریف در

24 حمل 1399

خلاصه و نګاهی به کتاب نقش روشنفکر از ادوارد سعید

                       پیشنهاد دارم این کتاب مطالعه ګردد، ما در کشوری بسر می بریم که چندین دهه قدرت های جهان و همسایګان در امور کشورما دخالت دارند و طرف

21 حمل 1399

تحمیل ارزشهای بیګانه باعث خلق بحران بوده

                       کشورهای که در تلاش برای حفظ و تقویت ارزش های ملی،دینی و فرهنګی خویش هستند اجازه نمی دهند در ادارات تعلیمی و رسانه های آنان بیګانګان دخالتی

21 حمل 1399

تاحالا دقت کرده اید که افغانستان نسبت به خیلی از کشورها نه اینکه دیګران را نمی تواند بپذیرد بلکه حتی اتباع کشور خویش را هم نمی پذیرند.

                       بطور مثال کشورهای غرب مملوء از اتباع کشورهای مختلف جهان ګردیده، آنانرا چون اتباع کشور خویش می پذیرند  و از تمام حقوق برخمن می سازند، جمعیت بومی امارات