حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

22 حمل 1398

فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای حبیب الرحمن حکمتیار بر نبود معیار در انتخاب اعضای جرګه مشورتی صلح انتقاد کرده

فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای حبیب الرحمن حکمتیار بر نبود معیار در انتخاب اعضای جرګه مشورتی صلح انتقاد کرده و برګذاری آنرا بدون در نظر ګرفتن

18 حمل 1398

Exclusive Interview with Gulbuddin Hekmatyar گفت‌وگوی ویژه با گلبدین حکمتیار1

مناظره با رهبرمعزز حزب اسلامی افغانستان

17 حمل 1398

آنهایکه در پای نیروی های اشغالگر شوروي ايستاده

آنهایکه در پای نیروی های اشغالگر شوروي ايستاده بودن در پای ناتو هم ایستاده اند حکمتیار صاحب

17 حمل 1398

حکمتیارحفظه الله

به فارسی ترجمه نشده است.

15 حمل 1398

فرزند حکمتیار حبیب الرحمن حکمتیار بر هشت صبح به دلیل استفاده از میان افغانستانی به جای بین الافغانی انتقاد کرد

هشت صبح را ملامت به دامن زدن به تعصبات قومی کرد،و اشاره کرد که در تمام نقاط دنیا مردم افغانستان را به نام افغان می

14 حمل 1398

مناظره اختصاصی با گلبدین حکمتیار جمعه شب ساعت ۹ ۰۰

مناظره با رهبرمعزز حزب اسلامی افغانستان

11 حمل 1398

کدام جناحی عامل کشتار ها بوده و چرا سوال از حزب اسلامی می شود؟

در مدت هجده سال ګذشته بیش از یک میلیون از هموطنان مان به شهادت رسیدند، اکنون روزانه در بمباران حکومت ده ها تن به شهادت