حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

6 سنبله 1399

دیروز ګویا در‌ پنجشیر خواهان ګرفتاری شخصی ګشته بودند که عکس العمل های را نیز در پی داشت

اصلاحات شما زمانی بین مردم ارزش و پذیرش خواهد داشت که شما ابتدا آنرا از خود شروع کنید، وقتی سنجش و ګزینش نتایج انتخابات ریاست

23 سرطان 1399

رویای شب های سردم جنګ و خونریزی.

رویای شب های سردم جنګ و خونریزی... شمع روشنایی شبم آتش مرمی و انفجارات... صدای نوازش مادرم آه درد آور مظلومان، صدای ناهنجار ظالم و آواز ترسناک توپ

16 سرطان 1399

بل لوی خیانت او شرم، تر دی حده لویه غلا ،ولس ته فریب او فساد چی نړیوال ریکارد یی په دی کار سره مات کړ. اوس به دی خیانت او فساد ته څوک هیئت ټاکی!!

بل لوی خیانت او شرم، تر دی حده لویه غلا ،ولس ته فریب او فساد چی نړیوال ریکارد یی په دی کار سره مات کړ. اوس

16 سرطان 1399

اسلام به ما می آموزد که سزای سیلی سیلی است، سزای کشتن کشتن، سزای شکستن دست شکستن دست، و حکم آنرا نیز هر کس نه بلکه قاضی باید بدهد.

اسلام به ما می آموزد که سزای سیلی سیلی است، سزای کشتن کشتن، سزای شکستن دست شکستن دست، و حکم آنرا نیز هر کس نه بلکه

16 سرطان 1399

تفکر

تفکر معنی زیبایی بر زندگی میبخشد.

16 سرطان 1399

کرونا سره مبارزه

د خدای په فضل کرونا مرضی می په خیر ختم شو، زه یی ډیر په تکلیف نکړم، الله دی په ټولو اسانه کړی

16 سرطان 1399

ځینی قوم پرست د نورو قومونو‌ او مشرانو پر ضد شپه ورځ لیکنی کوی،

ځینی قوم پرست د نورو قومونو‌ او مشرانو پر ضد شپه ورځ لیکنی کوی، د خپل قوم لپاره د ډیرو امتیازاتو غوښتونکی وی،

16 سرطان 1399

اندیشه

اندیشه و تفکر خالق ایده هاست.