حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

11 جوزا 1399

برخی از صحنه ها پیامی سترګی با خود دارند، وقتی می بینم در ایالات متحده امریکا زنان سفید پوست جوان در برابر قتل یک سیاه پوست توسط پولیس به سرک ها می آیند

برخی از صحنه ها پیامی سترګی با خود دارند، وقتی می بینم در ایالات متحده امریکا زنان سفید پوست جوان در برابر قتل یک سیاه پوست توسط

28 ثور 1399

پیشنهاد مطالعه دو کتاب

برای اسلامیست ها ضروری می دانم که دو کتاب شکست اسلام سیاسی از اولیویه روه به ترجمه آقای عبدالکریم خرم و کتاب اسلامپال ولی ناکامیږی از احمد

28 ثور 1399

د رهبری اړینی ځانګړی

د رهبری اړینی ځانګړی کتاب حتما ولولی. ډیر په زړه پوری او ښایسته معلومات درکوی. ستاسو د شخصیت په جوړولو کی ښه رول لوبولی شی او دا

28 ثور 1399

جان وسلی په اتلسمه پیړی کی ویلی وو چی: که اور بل کړی او د پاسه پری کیناستئ، نو خلک به ایله دومره وکړی چی ستاسی د سوځیدو سیل ته به راشی.

جان وسلی په اتلسمه پیړی کی ویلی وو چی: که اور بل کړی او د پاسه پری کیناستئ، نو خلک به ایله دومره وکړی چی ستاسی

28 ثور 1399

دا په یاد وساتی که تاسی په لوبه کی خپله ټوله وړتیا و نه کاروی.

دا په یاد وساتی که تاسی په لوبه کی خپله ټوله وړتیا و نه کاروی. داسی څوک به وی چی ستاسی هومره وړتیا به ولری، او

28 ثور 1399

اغیزناک رهبر ته د ښو ارتباطاتو جوړولو مهارت ډیر ا‌‌ړین دی. څوک چی د ارتباطاتو مهارت لری، سخت موضوعات په اسانه ژبه نورو ته رسوی

اغیزناک رهبر ته د ښو ارتباطاتو جوړولو مهارت ډیر ا‌‌ړین دی. څوک چی د ارتباطاتو مهارت لری، سخت موضوعات په اسانه ژبه نورو ته رسوی په کار ، کډ

28 ثور 1399

یو متل دی چی د صبر میوه خوږه وی. خو له بده مرغه تل داسی نه وی

یو متل دی چی د صبر میوه خوږه وی. خو له بده مرغه تل داسی نه وی، کله کله صبر کوونکو ته یوازی د مخکی تللیو

28 ثور 1399

جوانی را می شناختم که به مواد مخدر روی آورد

جوانی را می شناختم که به مواد مخدر روی آورد و باز همان مواد مخدر سبب سکته قلبی او ګشت و زندګی اش را ګرفت، پدرش

28 ثور 1399

امروز جنایات نابخشودنی در نقاط مختلف کشور رخ داد، از یک سو حمله بر شفاخانه، از سوی انفجار در جنازه و باز بمباران

امروز جنایات نابخشودنی در نقاط مختلف کشور رخ داد، از یک سو حمله بر شفاخانه، از سوی انفجار در جنازه و باز بمباران مردم در بلخ. هم

28 ثور 1399

نظریه برخورد تمدن ها:

بعد از جنګ سرد در غرب دو نظریه عمده ارائه شد، نخست به پیروزی غرب و تفوق لیبرال دموکراسی غربی در سراسر کره خاکی معتقد است و