حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

9 ثور 1398

Peshgam TV Pursmaan 28 04 2019 – پرسمان

به فارسی ترجمه نشده است.

6 ثور 1398

از عوامل موثر و مهم در شکست مردم سالاری در افغانستان . حبیب الرحمن حکمتیار

از عوامل موثر و مهم در شکست مردم سالاری در افغانستان حبیب الرحمن حکمتیار در حقوق بین دولت ها آن فکتوری که سهم بسزای دارد قدرت است.قدرت ها بودند

6 ثور 1398

نقش ایران در بی امنیتی کردن کشور از نګاه فرهنګی: حبیب الرحمن حکمتیار

نقش ایران در بی امنیتی کردن کشور از نګاه فرهنګی: حبیب الرحمن حکمتیار متاسفانه کتابهای نوشته شده ایران در بخش های مختلف برای تدریس در پوهنتونهای افغانستان استفاده می

5 ثور 1398

آیا تعادل در روابط می تواند افغانستان را از بحران کنونی بیرون کشد آیا در ایجاد تعادل در دهه های ګذشته کامیاب بودیم؟! و آیا کدام حزب سیاسی در افغانستان چنین موقفی داشت؟

شوروی تلاش نمود تا حکومت دلخواه خود را در افغانستان داشته باشد، پس از مدتی حکومت دلخواهش از آنان خواست تا حضور نظامی در افغانستان

26 حمل 1398

Interview Hekmatyar Discusses Peace Talks, Qatar Meeting

مصاحبه اختصاصی طلوع نیوز با جناب گلبدین حکمتیار درباره گفتگوی های اخیر قطر

26 حمل 1398

رادیو آزادی سره مرکه

به فارسی ترجمه نشده است.

22 حمل 1398

فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای حبیب الرحمن حکمتیار بر نبود معیار در انتخاب اعضای جرګه مشورتی صلح انتقاد کرده

فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای حبیب الرحمن حکمتیار بر نبود معیار در انتخاب اعضای جرګه مشورتی صلح انتقاد کرده و برګذاری آنرا بدون در نظر ګرفتن