حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

21 جوزا 1399

قلب و نیت پاک مرد راه خدا

قلب اش همچون اطفال پاک و صفا بود، دلی نازکی داشت و به نوشته های دلنشین علاقه خاصی می ورزید. مرحوم سیف الرحمن صدیقی

14 جوزا 1399

تو دریا و من کشتی بی سرنشینی

تو دریا و من کشتی بی سرنشینی، باتو بینم طلوع و غروب زندګانی، در پی ات بر صخره ها مشت خواهم زد، ګرچه تو بی عیب

14 جوزا 1399

شهادت دوکتور محمد ایاز نیازی

امروز یکی از بهترین دعوتګران خویش را از دست دادیم، شهادت داکتر محمد ایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان، باعث ناراحتی، افسوس و اندوه

11 جوزا 1399

ټاکنی داسی ترسره شوی چی تقریبا ټولو لورو تصور کولو چی ټاکنی کیدی شی و نه شی او سولی ته لومړیتوب ورکړل شی

ټاکنی داسی ترسره شوی چی تقریبا ټولو لورو تصور کولو چی ټاکنی کیدی شی و نه شی او سولی ته لومړیتوب ورکړل شی، بهرنیانو هم کوشش کولو

11 جوزا 1399

جنایت را هر کس مرتکب شود جنایت است، ساعت ها در رسانه ها درد و رنج خانواده های درد دیده در حمله به شفاخانه را منتشر می کنند،

جنایت را هر کس مرتکب شود جنایت است، ساعت ها در رسانه ها درد و رنج خانواده های درد دیده در حمله به شفاخانه را منتشر می

11 جوزا 1399

انجنیر صاحب حبیب الرحمن حکمتیار و ضیاالحق امرخیل

دیدار انجنیرصاحب حبیب الرحمن حکمتیار نا نماینده دولت در امورپارلمانی

11 جوزا 1399

دولت ساز او ثبات او همګرایی ټیمونو سره هوکړه لیک امضاء کړ، ځینو پر دی توافقلیک انتقاد وکړ

دولت ساز او ثبات او همګرایی ټیمونو سره هوکړه لیک امضاء کړ، ځینو پر دی توافقلیک انتقاد وکړ، د دولت ساز ټیم ځینی پلویان ځما یو انځور

11 جوزا 1399

هنګامی که موشکهای کروز به بغداد اصابت می کنند تماشاګران غربی با دیدن این صحنه ها از تلویزیون فریاد شادی سر می دهند

هنګامی که موشکهای کروز به بغداد اصابت می کنند تماشاګران غربی با دیدن این صحنه ها از تلویزیون فریاد شادی سر می دهند، اما اکثر کسانی که

11 جوزا 1399

انجنیر صاحب حبیب الرحمن حکمتیار

به فارسی ترجمه نشده است.