حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

25 جوزا 1398

اخترلمونځ

دحزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی ګلبدین حکمتیارد کمکی اختر د لمانځه انځورونه ۱۳۹۸ غبرګولی

25 جوزا 1398

اخترلومړی ورځ

دحزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی حکمتیار د کمکی اختر په لمړی ورځ افغان ولس سره د اختر مبارکی په حال کی

25 جوزا 1398

دویمه ورځ

د کمکی اختر دویمه ورځ ۱۳۹۸ حزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی حکمتیار سره د ولس مینه او د کمکی اختر مبارکی

25 جوزا 1398

دریمه ورځ

د اختر دریمه ورځ ۱۳۹۸ د حزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی حکمتیار سره د افغان ولس مینه او اختر مبارکی

25 جوزا 1398

مجاهدین د دی خاوری اصلی وارثین دی.

به فارسی ترجمه نشده است.

25 جوزا 1398

اختریز ملاقاتونه.

به فارسی ترجمه نشده است.

25 جوزا 1398

اختریز ملاقاتونه 5 داختر

به فارسی ترجمه نشده است.

24 جوزا 1398

دامن زدن به مسائل قومی ریشه داخلی دارد یا خارجی؟ حبیب الرحمن حکمتیار. بخش اول

1-    آیا در طول تاریخ جنګ بین  اقوام در افغانستان بوده؟2-     آیا جنګ با اشغال انګلیس از سوی یک قوم بود یا  اقوام مختلف برای ارزشهای که برای

24 جوزا 1398

دامن زدن به مسائل قومی ریشه داخلی دارد یا خارجی؟ حبیب الرحمن حکمتیار. بخش دوم

در ادامه بخش اول.قبل از خروج شوروی از افغانستان، در ګفتګوهای بین امریکا و شوروی تصمیم برآن بود که شوروی از اروپای شرقی عقب نشینی کند و

20 جوزا 1398

دروغ و بهتان ارزش های که برخی رسانه ها به آن روی آورده اند.حبیب الرحمن حکمتیار

مرض دروغ ،بهتان و تهمت رسانه ها و برخی ژورنالست های مریض را فرا گرفته است، نه ارزشی نزد اینان مهم است و نه در حفظ