حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

25 جوزا 1398

دریمه ورځ

د اختر دریمه ورځ ۱۳۹۸ د حزب اسلامی افغانستان امیر ښاغلی حکمتیار سره د افغان ولس مینه او اختر مبارکی

25 جوزا 1398

مجاهدین د دی خاوری اصلی وارثین دی.

به فارسی ترجمه نشده است.

25 جوزا 1398

اختریز ملاقاتونه.

به فارسی ترجمه نشده است.

25 جوزا 1398

اختریز ملاقاتونه 5 داختر

به فارسی ترجمه نشده است.

24 جوزا 1398

دامن زدن به مسائل قومی ریشه داخلی دارد یا خارجی؟ حبیب الرحمن حکمتیار. بخش اول

1-    آیا در طول تاریخ جنګ بین  اقوام در افغانستان بوده؟2-     آیا جنګ با اشغال انګلیس از سوی یک قوم بود یا  اقوام مختلف برای ارزشهای که برای

24 جوزا 1398

دامن زدن به مسائل قومی ریشه داخلی دارد یا خارجی؟ حبیب الرحمن حکمتیار. بخش دوم

در ادامه بخش اول.قبل از خروج شوروی از افغانستان، در ګفتګوهای بین امریکا و شوروی تصمیم برآن بود که شوروی از اروپای شرقی عقب نشینی کند و

20 جوزا 1398

دروغ و بهتان ارزش های که برخی رسانه ها به آن روی آورده اند.حبیب الرحمن حکمتیار

مرض دروغ ،بهتان و تهمت رسانه ها و برخی ژورنالست های مریض را فرا گرفته است، نه ارزشی نزد اینان مهم است و نه در حفظ

19 جوزا 1398

حکمتیار از دید غرب به حرکت های اسلامی. حبیب الرحمن حکمتیار

چطور حکمتیار به ستاره درخشان در جهان اسلام تبدیل گشت و باز چرا علیه او تبلیغات وسیع صورت گرفت؟ حبیب الرحمن حکمتیار استعمار غرب و و ضعیت بد در کشورهای

17 جوزا 1398

نیروهای خارجی نتوانستند یا نخواستند تا برای انتخابات شفاف اقدام های جدی انجام دهد؟ حبیب الرحمن حکمتیار

جامعه فاسد جامعه است که در آن اتباع کشور زعمای کشور را انتخاب نکنند، دیکتاتور در افغانستان به شکل قدیمی اش موجود نیست اما به شکل نیروهای

17 جوزا 1398

بیداری ملت در قبال منافع ملی راه حل بحران کشور است. حبیب الرحمن حکمتیار

قبل از ملامت کردن جهت های مختلف اندکی بیندیشیم که آیا بیداری ملت می تواند دریچه را بسوی افغانستان نوین باز کند ؟ آیا بیداری ملت در