حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

26 سنبله 1399

نقاط ضعف حکومت عدم روابط حسنه با سیاسیون

من یکی از نقاط ضعف حکومت را عدم روابط نیک با منطقه و همسایګان می دانم و اینکه نتوانسته سیاست خارجی مستقل داشته بلکه وابسته

26 سنبله 1399

مدیریت بحران ها

برای مدیریت بحران اصولی را در‌کتاب مدیریت بحران‌های بین الملل به تالیف محمود واعظی ذکر کرده اند، اما آیا حکومت می تواند از این اصول

26 سنبله 1399

مخالفت رهبران با لیست شورای مصالحه

برخی از رهبران و شخصیت های برجسته با لیست اعلان شده مخالفت کردند، شاید تصمیم بر آن ګیرند تا هیئت های جداګانه را از

26 سنبله 1399

ضعف حکومت درمدیریت بحران کنونی

همانطور که اشاره کردیم حکومت توانایی مدیریت وضعیت کنونی را با توجه به اصول مدیریت بحران ندارد، شرایط به نفع آن نبوده و ګذشت زمان

26 سنبله 1399

مواصفات رهبری

باری کتابی را در رابطه به مواصفات رهبری می خواندم، نویسنده زحمت کشیده مواصفات رهبر را با توجه به مواصفات پیامبران از قرآن کریم به

26 سنبله 1399

آسمانی که نه آفتابی در آن است نه ماه و ستاره ای

آسمانی که نه آفتابی در آن است نه ماه و ستاره ای تاریکی که در آن نور از هر سو رخ بربسته نه جهانی را

26 سنبله 1399

درک منافع و خود محوری

اشخاص بهتر و شایسته تر از دیګران منافع خود را درک می کنند، برای حفظ منافع خویش بسیار بهتر از دیګران می دانند چه نقشی

26 سنبله 1399

یو ځل می د یو مقام خبری اوریدی، کوم ولایت ته په سفر تللی وو،

یو ځل می د یو مقام خبری اوریدی، کوم ولایت ته په سفر تللی وو، هغه کابل کی ژوند کوی، په ولایت کی د طالبانو

26 سنبله 1399

مور

قرآن کریم په متعددو آیاتو کی حضرت عیسی د حضرت مریم زوی معرفی کړی. د حضرت عیسی د ژوند قیصه د خپل مور له نوم