حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

25 جدی 1395

گفت‌وگوی ویژه با حبیب‌الرحمن حکمتیار

طلوع نیوز ازجمله شبکه های تلویزیونی طی ماده های موافقتنامه صلح با انجنیرصاحب حبیب الرحمن حکمتیار دراقامت ګاه شان مصاحبه داشته ږږږږ

7 جدی 1395

مصاحبه همراه با حبیب الرحمن " حکمتیار " فرزند گلبدین حکمتیار

مصاحبه تلویزیون میوند با انجنیرصاحب حبیب الرحمن حکمتیار دراقامتگاه شان درباره گفت وگوهای صلح ..