حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

23 سرطان 1399

رویای شب های سردم جنګ و خونریزی.

رویای شب های سردم جنګ و خونریزی... شمع روشنایی شبم آتش مرمی و انفجارات... صدای نوازش مادرم آه درد آور مظلومان، صدای ناهنجار ظالم و آواز ترسناک توپ

16 سرطان 1399

بل لوی خیانت او شرم، تر دی حده لویه غلا ،ولس ته فریب او فساد چی نړیوال ریکارد یی په دی کار سره مات کړ. اوس به دی خیانت او فساد ته څوک هیئت ټاکی!!

بل لوی خیانت او شرم، تر دی حده لویه غلا ،ولس ته فریب او فساد چی نړیوال ریکارد یی په دی کار سره مات کړ. اوس

16 سرطان 1399

اسلام به ما می آموزد که سزای سیلی سیلی است، سزای کشتن کشتن، سزای شکستن دست شکستن دست، و حکم آنرا نیز هر کس نه بلکه قاضی باید بدهد.

اسلام به ما می آموزد که سزای سیلی سیلی است، سزای کشتن کشتن، سزای شکستن دست شکستن دست، و حکم آنرا نیز هر کس نه بلکه

16 سرطان 1399

تفکر

تفکر معنی زیبایی بر زندگی میبخشد.

16 سرطان 1399

کرونا سره مبارزه

د خدای په فضل کرونا مرضی می په خیر ختم شو، زه یی ډیر په تکلیف نکړم، الله دی په ټولو اسانه کړی

16 سرطان 1399

ځینی قوم پرست د نورو قومونو‌ او مشرانو پر ضد شپه ورځ لیکنی کوی،

ځینی قوم پرست د نورو قومونو‌ او مشرانو پر ضد شپه ورځ لیکنی کوی، د خپل قوم لپاره د ډیرو امتیازاتو غوښتونکی وی،

16 سرطان 1399

اندیشه

اندیشه و تفکر خالق ایده هاست.

16 سرطان 1399

مسوولین بی کفایت

این سنگها و قاچاق از جلوی چشمان مسئولین گمرکات و سرحدات می گذرد، مدیریت بسیار قوی سبب شده که یک گمرک هم اصلاح نشود،

16 سرطان 1399

د تسلیت پیغام

د مرحوم مجاهد حاجی صاحب جميل ځدران د وفات له کبله ډیر خواشینی شوم،له الله تعالی مرحوم ته مغفرت او جنت کی لوړ مقام

16 سرطان 1399

څه وخت مخکی ئی په دی تورن کړم چی د ځمکو غضب کوم!!

څه وخت مخکی ئی په دی تورن کړم چی د ځمکو غضب کوم!! اوس ئی شروع کړی چی نیول شوی یم!! زه یواځی د یو ښارګوتی